fbpx

Senaste inläggen

2021-03-31 | Henrik Ludvigsson | Infrastruktur

Av januariavtalet framgår att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman. Senare gav regeringen Trafikverket i...

2021-03-26 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna. I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som en helhet – såväl fysiskt som...

2021-03-18 | ST Admin | Jämställdhet

Igår stämde jag staten. Eller, jag och jag och stämde och stämde. Jag är ombud för ST som ansökte om stämning på staten i två ärenden och det är sedan upp till Arbetsdomstolen att utfärda stämning. Men jag lägger teknikaliteterna åt sidan och går vidare...

2021-03-11 | ST Admin | Jämställdhet

– Akta dig, Helena, här kommer en manlig maktstruktur! Orden där i korridoren var bland de första som yttrades till mig som nyantagen doktorand, intresserad av att forska med klass- och könsperspektiv. Den som sa dem var en av universitetets mest...

2021-03-04 | ST Admin | Arbetsrätt, Demokrati, Öppenhet, Statligt uppdrag, Yttrandefrihet

Meddelarfriheten regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och är alltså grundlagsskyddad. Den innebär att alla – till exempel statligt anställda – har rätt att kontakta massmedier och berätta om sakuppgifter eller...

2021-03-03 | Martina Saar | Diskriminering, Jämställdhet, Likabehandling

Vi vet att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och att kvinnodominerade branscher dessutom har sämre arbetsmiljö. Vi vet också att kvinnor i snitt lägger nästan dubbelt så mycket tid på det obetalda hushållsarbetet än män, har större...

Fler skribenter

Previous Next