fbpx

Martina Saar

martina.saar@st.org

Utredare på fackförbundet ST inom arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor.

Senaste inläggen

2021-05-07 | Martina Saar | Jämställdhet

Vi vet att kvinnor drabbas av ojämställda livsinkomster vilket beror på en rad olika faktorer under livet, som till exempel deltidsarbete, könssegregerad arbetsmarknad, fördelningen av det obetalda hemarbetet med mera. Vi vet också att det förekommer...

2021-04-12 | Martina Saar | Arbetsmiljö

I höstats publicerade min kollega Björn Hallberg och jag, rapporten Jobba hemifrån – är hemarbete här för att stanna?. Det arbetet satte vi igång med för nästan ett år sen. Inte trodde vi då att vi ett år senare fortfarande skulle jobba hemifrån...

2021-03-03 | Martina Saar | Diskriminering, Jämställdhet, Likabehandling

Vi vet att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och att kvinnodominerade branscher dessutom har sämre arbetsmiljö. Vi vet också att kvinnor i snitt lägger nästan dubbelt så mycket tid på det obetalda hushållsarbetet än män, har större...

2021-01-21 | Martina Saar | Arbetsmiljö

Det låter bra med ett förenklat och mer enhetligt språk, ta bort dubbelregleringar och andra delar som betraktats som onödiga eller utspelade. Intentionen må ha varit god från Arbetsmiljöverkets sida, men kritiken har inte varit nådig mot förslaget till...

2020-12-16 | Martina Saar | Arbetsmiljö

I våras var det relativt enkelt att förhålla sig till distansarbete. Pandemin kom oväntat, och inledningsvis var det bara att köpa läget. Med tiden började vi vänja oss, och inse alla möjligheter och fördelar. Det är denna positiva bild som fångades upp...

2020-11-26 | Martina Saar | Diskriminering

Det är inte alltid lätt eller för den delen särskilt populärt att prata om att utländsk bakgrund kan påverka ens möjlighet på svensk arbetsmarknad. Statistiska Centralbyråns (SCB) definition för utländsk bakgrund är en person som antingen är utrikesfödd...

Fler skribenter