fbpx

Maria Olwæus

maria.olwaeus@st.org

Jag är utredare som arbetarar på Fackförbundet ST. Här har jag varit sedan oktober 2005. Min erfarenhet av statlig verksamhet har jag huvudsakligen tillägnat mig genom att arbeta som central ombudsman för ST, innan jag började arbeta som utredare vilket jag började med vid årsskiftet 2017/2018. Jag tycker en av de viktigaste frågorna för statens utveckling är att medborgarna känner tillit till myndigheterna och att deras ärenden hanteras på ett både rättvist och rättssäkert sätt. Därför är det viktigt att de som arbetar på medborgarnas uppdrag ges rätt förutsättningar för att utföra detta viktiga uppdrag. Yrkesmässigt intresserar jag mig för att arbetstagarnas anställningsvillkor- och förhållanden ska fortsätta att utvecklas och förbättras men på min fritid tycker jag om att lära mig mer om konst- och kultur.

Senaste inläggen

2019-02-14 | Maria Olwæus | Arbetsrätt

Inom avtalsrätten finns en gyllene regel som ibland refereras till ”pacta sunt servanda-principen” (latin, red anmärkning) det vill säga – att  avtal skall hållas! Avtalsrätten bygger på principen om att två parter ingår en överenskommelse om...

2018-08-16 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Trygghet

Synen på anställningstrygghet skiljer inte bara höger och vänster i politiken utan även arbetsgivar- och arbetstagarparterna allt mer. Den anställdes redan svaga ställning  kommer att försvagas avsevärt vid ett regeringsskifte med en alliansregering...

2018-04-20 | Maria Olwæus | Arbetsrätt

Innan det går att diskutera en ändring av Lagen om anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivarna börja jobba med omställningsprocessen inom den egna verksamheten.   Det finns idag flera organisationer och stiftelser på alla arbetsmarknadens sektorer...

2018-04-13 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Staligt uppdrag, Statsförvaltning, Trygghet, Utveckling

Många som arbetar i staten upplever brister i sin arbetsmiljö där stress, högt arbetstempo- och mängd utmärker sig som växande problem. Det visar resultatet från Fackförbundet ST:s medlemsundersökning. Ytterligare brister i arbetsmiljön där otydligt...

2018-04-04 | Maria Olwæus | Arbetsrätt

Problemet med Lagen om anställningsskydd (LAS) är inte att det är svårt att göra sig av med anställda. Det är en myt som arbetsgivarkollektivet lyckats odla rätt bra! Utan möjligen kan problemet vara att lagen ställer krav på att en viss systematik...

Fler skribenter

Previous Next