fbpx

Maria Olwæus

maria.olweus@st.org

Jag är utredare som arbetarar på Fackförbundet ST. Här har jag varit sedan oktober 2005. Min erfarenhet av statlig verksamhet har jag huvudsakligen tillägnat mig genom att arbeta som central ombudsman för ST, innan jag började arbeta som utredare vilket jag började med vid årsskiftet 2017/2018. Jag tycker en av de viktigaste frågorna för statens utveckling är att medborgarna känner tillit till myndigheterna och att deras ärenden hanteras på ett både rättvist och rättssäkert sätt. Därför är det viktigt att de som arbetar på medborgarnas uppdrag ges rätt förutsättningar för att utföra detta viktiga uppdrag. Yrkesmässigt intresserar jag mig för att arbetstagarnas anställningsvillkor- och förhållanden ska fortsätta att utvecklas och förbättras men på min fritid tycker jag om att lära mig mer om konst- och kultur.

Senaste inläggen

2019-10-22 | Maria Olwæus | Nyheter

Konkurrensen om välutbildad arbetskraft är hög i Sverige idag. Av allt att döma kommer efterfrågan på högutbildade och kvalificerade arbetstagare fortsatt att öka. För Sveriges vidkommande i en globaliserad och hårt konkurrensutsatt värld är detta lite...

2019-06-20 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad

Britta Lejon, Fackförbundet STs ordförande, besöker just nu flera kommunledningar i Sverige för att diskutera hur pågående reformarbete med AF kommer att påverka kommunerna. Myndigheten har aviserat nedläggning av 132 kontor runtom i Sverige bland annat...

2019-05-24 | Maria Olwæus | EU

Vill du ha ett hållbart arbetsliv där alla har plats och utrymme att utföra ett gott arbete och kunna utvecklas i det? Tycker du också att alla som arbetar ska kunna göra det men inte på bekostnad av psykisk och fysisk ohälsa. Är det viktigt att ett...

2019-02-14 | Maria Olwæus | Arbetsrätt

Inom avtalsrätten finns en gyllene regel som ibland refereras till ”pacta sunt servanda-principen” (latin, red anmärkning) det vill säga – att  avtal skall hållas! Avtalsrätten bygger på principen om att två parter ingår en överenskommelse om...

2018-08-16 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Trygghet

Synen på anställningstrygghet skiljer inte bara höger och vänster i politiken utan även arbetsgivar- och arbetstagarparterna allt mer. Den anställdes redan svaga ställning  kommer att försvagas avsevärt vid ett regeringsskifte med en alliansregering...

2018-04-20 | Maria Olwæus | Arbetsrätt

Innan det går att diskutera en ändring av Lagen om anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivarna börja jobba med omställningsprocessen inom den egna verksamheten.   Det finns idag flera organisationer och stiftelser på alla arbetsmarknadens sektorer...

Fler skribenter

Previous Next