fbpx

Henrik Ludvigsson

henrik.ludvigsson@st.org

Utredare på Fackförbundet ST med fokus på bland annat arbetsmarknad, infrastruktur och statens närvaro i hela landet.

Senaste inläggen

2021-06-09 | Henrik Ludvigsson | Statligt uppdrag

Det finns fler exempel på tillfällen när konkurrensutsättning riskerar få oönskade effekter. En konsekvens av systemet med upphandlad kollektivtrafik gjorde nyligen att resenärer i Mälardalen kunde stått utan tågtrafik en tid beroende på att en statlig...

2021-05-24 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad

Sverige står inför stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar framöver. Vi lever allt längre och den demografiska utvecklingen präglas av en växande andel yngre och äldre. Allt färre ska försörja och ta hand om allt fler. En av dessa...

2021-04-23 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad

Hur matchningstjänsten Krom fungerar har tidigare redovisats av Arbetsförmedlingen själv men nu har även Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) presenterat en utvärdering av Krom. IFAU framhåller i en rapport att...

2021-03-31 | Henrik Ludvigsson | Infrastruktur

Av januariavtalet framgår att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman. Senare gav regeringen Trafikverket i...

2021-03-02 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad, Statsförvaltning

Men innebär detta att statens lokala närvaro stärks på riktigt och hur kommer verksamheten på servicekontoren påverkas av reformeringen av Arbetsförmedlingen? Statens servicecenter kommer att få ansvar för nästan 30 nya servicekontor i bland annat...

2021-01-28 | Henrik Ludvigsson | Statligt uppdrag

Från och med den 1 februari fortsätter PostNord med varannandagsutdelning av brev och tidningar, nu i hela region Syd för alla med postnummer som börjar med 2. I september förra året inleddes ett pilotprojekt om en glesare postutdelning i området kring...

Fler skribenter

Previous Next