fbpx

Elin Moberg

elin.moberg@st.org

Jag är utredare och opinionsbildare på Fackförbundet ST. Här har jag varit sedan 2011 när jag började som handläggare för STs internationella samarbeten. Jag är statsvetare som jobbat bland annat med EU-frågor på Arbetsgivarverket innan jag kom till ST. För mig är det viktigt att de som lever i Sverige känner tillit till samhället. Därför behöver myndigheterna agera rätt och riktigt och de som arbetar för staten måste ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Jag har erfarenhet av att vara förtroendevald, just nu är jag ordförande för STs kanslipersonals fackklubb. Yrkesmässigt vill jag bidra till att ST blir en tydlig röst i samhällsdebatten och att vi påverkar i frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Senaste inläggen

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...

2019-03-07 | Elin Moberg | Jämställdhet

Vad skulle du göra med 4000 extra i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mer tjänar män i genomsnitt än kvinnor. Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden...

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

Fler skribenter