fbpx

Björn Hallberg

Utredare

bjorn.hallberg@st.org

Utredare på Fackförbundet ST. Jobbar på förbundet sedan 2018. Innan jag började som utredare jobbade jag med värvningsfrågor. Inledde min yrkesverksamma karriär på CSN, där jag också var förtroendevald. Utbildad statsvetare, men identifierar mig som allvetare.

Senaste inläggen

2020-12-08 | Björn Hallberg | Flyktingpolitik

I början av hösten presenterade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Oenigheten var stor redan då, och den blev knappast mindre när förslagen skickades ut på remiss.  Eller häromdagen när ett kompletterande förslag...

2020-11-18 | Björn Hallberg | Chefskap

I rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” har vi inte bara kommit fram till att våra medlemmar överlag tycker att distansarbete fungerar bra. Vi har också konstaterat att våra chefsmedlemmar känner likadant. Men, liksom alla...

2020-11-02 | Björn Hallberg | Arbetsmiljö

Nyligen släppte vi i Fackförbundet ST rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?”. I rapporten, som bygger på en undersökning bland våra medlemmar, konstaterar vi att perioden med distansarbete har gett mersmak. Det är tydligt att...

2020-10-07 | Björn Hallberg | Arbetsmarknad

Unga människor som söker sig till staten drivs ofta av att de vill jobba med något de anser vara meningsfullt. Det vet vi sedan tidigare, och det bekräftas i undersökningen Young Professionals som Academic Work nyligen presenterade. Studien visade även...

2020-06-23 | Björn Hallberg | Likabehandling

Sedan Black Lives Matter-rörelsen nådde Sverige har debatten i stor utsträckning handlat om försök till att förminska frågans relevans, och om lämpligheten med fysiska demonstrationer mitt under en pandemi. Att tusentals människor – med risk för egen...

2020-05-04 | Björn Hallberg | Demokrati

Tack vare dessa ömsesidiga strävanden har jag och många andra – inte minst människor vars socioekonomiska förutsättningar varit sämre än mina – fått en trygg uppväxt och en framtid att se fram emot. Det är dock enkelt att glömma bort all den hjälp...

Fler skribenter

Previous Next