fbpx

Björn Hallberg

Utredare

bjorn.hallberg@st.org

Utredare på Fackförbundet ST. Jobbar på förbundet sedan 2018. Innan jag började som utredare jobbade jag med värvningsfrågor. Inledde min yrkesverksamma karriär på CSN, där jag också var förtroendevald. Utbildad statsvetare, men identifierar mig som allvetare.

Senaste inläggen

2022-04-12 | Björn Hallberg | Okategoriserade, Statsförvaltning

Fackliga påverkansprocesser tar tid. Likaså gör politiska processer. Men, från och med juli 2023 ska en gemensam introduktionsutbildning för statligt anställda äntligen finnas på plats. Det stod klart nyligen när regeringen tilldelade Statskontoret...

2022-03-31 | Björn Hallberg | Statsförvaltning

Migrationsverket har de senaste veckorna skalat upp snabbt. Generaldirektör Mikael Ribbenvik uttalade sig i Ekots lördagsintervju (26/3) om att myndigheten, efter några kaotiska inledande veckor, nu har fått bättre kontroll. Läget är måhända mindre akut...

2022-02-04 | Björn Hallberg | Myndighetsutövning, Statsförvaltning

Våren 2020 tillsattes en särskild utredare för att se över det så kallade tjänstemannaansvaret. Sedan dess har Fackförbundet ST ihållande argumenterat för att det gamla förlegade ämbetsansvaret inte ska återinföras. Nyligen kom beskedet vi väntat på,...

2021-12-17 | Björn Hallberg | Öppenhet

Nu träder den nya visselblåsarlagen i kraft, genom vilken EU:s visselblåsardirektiv implementeras i svensk lag. Den ersätter en befintlig lag från 2016, som syftar till att skydda arbetstagare – på hela arbetsmarknaden – som slår larm om...

2021-10-07 | Björn Hallberg | Statsförvaltning

Pandemin har mestadels medfört elände, men vissa positiva bieffekter har också skymtats. Till exempel en påskyndad digitalisering och utökade möjligheter till distansarbete. De statliga arbetsgivarna har också dragit vissa fördelar. Exempelvis har allt...

2020-12-08 | Björn Hallberg | Flyktingpolitik

I början av hösten presenterade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Oenigheten var stor redan då, och den blev knappast mindre när förslagen skickades ut på remiss.  Eller häromdagen när ett kompletterande förslag...

Fler skribenter