fbpx

Björn Hallberg

Utredare

bjorn.hallberg@st.org

Utredare på Fackförbundet ST. Jobbar på förbundet sedan 2018. Innan jag började som utredare jobbade jag med värvningsfrågor. Inledde min yrkesverksamma karriär på CSN, där jag också var förtroendevald. Utbildad statsvetare, men identifierar mig som allvetare.

Senaste inläggen

2021-12-17 | Björn Hallberg | Öppenhet

Nu träder den nya visselblåsarlagen i kraft, genom vilken EU:s visselblåsardirektiv implementeras i svensk lag. Den ersätter en befintlig lag från 2016, som syftar till att skydda arbetstagare – på hela arbetsmarknaden – som slår larm om...

2021-10-07 | Björn Hallberg | Statsförvaltning

Pandemin har mestadels medfört elände, men vissa positiva bieffekter har också skymtats. Till exempel en påskyndad digitalisering och utökade möjligheter till distansarbete. De statliga arbetsgivarna har också dragit vissa fördelar. Exempelvis har allt...

2020-12-08 | Björn Hallberg | Flyktingpolitik

I början av hösten presenterade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Oenigheten var stor redan då, och den blev knappast mindre när förslagen skickades ut på remiss.  Eller häromdagen när ett kompletterande förslag...

2020-11-18 | Björn Hallberg | Chefskap

I rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” har vi inte bara kommit fram till att våra medlemmar överlag tycker att distansarbete fungerar bra. Vi har också konstaterat att våra chefsmedlemmar känner likadant. Men, liksom alla...

2020-11-02 | Björn Hallberg | Arbetsmiljö

Nyligen släppte vi i Fackförbundet ST rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?”. I rapporten, som bygger på en undersökning bland våra medlemmar, konstaterar vi att perioden med distansarbete har gett mersmak. Det är tydligt att...

2020-10-07 | Björn Hallberg | Arbetsmarknad

Unga människor som söker sig till staten drivs ofta av att de vill jobba med något de anser vara meningsfullt. Det vet vi sedan tidigare, och det bekräftas i undersökningen Young Professionals som Academic Work nyligen presenterade. Studien visade även...

Fler skribenter