fbpx

Senaste inläggen

2021-03-04 | ST Admin | Arbetsrätt, Demokrati, Öppenhet, Statligt uppdrag, Yttrandefrihet

Meddelarfriheten regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och är alltså grundlagsskyddad. Den innebär att alla – till exempel statligt anställda – har rätt att kontakta massmedier och berätta om sakuppgifter eller...

2021-03-03 | Martina Saar | Diskriminering, Jämställdhet, Likabehandling

Vi vet att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och att kvinnodominerade branscher dessutom har sämre arbetsmiljö. Vi vet också att kvinnor i snitt lägger nästan dubbelt så mycket tid på det obetalda hushållsarbetet än män, har större...

2021-03-02 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad, Statsförvaltning

Men innebär detta att statens lokala närvaro stärks på riktigt och hur kommer verksamheten på servicekontoren påverkas av reformeringen av Arbetsförmedlingen? Statens servicecenter kommer att få ansvar för nästan 30 nya servicekontor i bland annat...

2021-02-26 | ST Admin | Pensioner

Vid en jämförelse som gjordes i en statlig rapport häromåret visade det sig att kvinnliga pensionärer i genomsnitt har en pension som är 26 procent lägre än den män har. Motsvarande skillnad när det gäller lön för förvärvsarbetande på hela...

2021-02-24 | Magnus Runsten | Okategoriserade

Ett år har gått sedan pandemin slog till på allvar och som många gånger förr förstärker den nya krisen redan befintliga orättvisor. En grupp som drabbats hårt under året är kvinnor, inte minst i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) där...

2021-02-19 | ST Admin | Demokrati

Demokratin är den viktigaste grundstenen i vårt samhälle och i den svenska förvaltningsmodellen är myndigheterna avgörande för att demokratiska beslut ska fattas. Det är därför skrämmande att upprepat höra att tjänstepersoner som jobbar på medborgarnas...

Fler skribenter

Previous Next