fbpx
15 juni, 2015 | Åsa Erba Stenhammar | Avtalsrörelse

Att tro på en fungerade lönebildning är inte att backa in i framtiden

Med viss förvåning läser jag Ledarnas blogginlägg där de anklagar förtroendevalda inom ST för att vara bakåtsträvande. I sin argumentation blandar Ledarna ihop löneförhandlingar med tarifflöner (att man i förväg bestämt vilka löneökningar man ska få). De blandar även ihop vadfrågan med hurfrågan.

STs löneavtal bygger på att varje medlem ska förstå varför man får den lön man får och vad man ska göra för att påverka den. För att åstadkomma detta är lönesamtalen avgörande. Det är vad frågan.

Tyvärr visar vår medlemsundersökning att allt för få av våra medlemmar får ett lönesamtal. Detta är ett problem som drabbar olika medlemskategorier, handläggare, specialister och chefer. Det är hur frågan.

Problemen med avsaknaden av lönesamtal och dess ibland bristande kvalitet, har vi ägnat mycket tid åt att försöka lösa under de senaste avtalsrörelserna. Och vi har fått in justeringar i löneavtalet som syftar till att stärka lönesamtalen, både att de ska genomföras och formen för dem. Men ändringar i de centrala avtalen räcker inte. För att utveckla och uppnå en fungerande löneprocess på våra arbetsplatser, ser vi det som omöjligt att det centralt bestäms hur lönebildningen på arbetsplatserna ska gå till. Vårt löneavtal innebär att man direkt på arbetsplatserna ska avgöra vilken typ av förhandlingsmodell som man ska använda. Det är i dessa diskussioner på arbetsplatserna som vi inom ST ser en stor möjlighet att påverka och säkerställa kvaliteten i lönesamtalen.

Hur vill ni inom Ledarna arbeta med hur frågan? Det vill säga hur vill Ledarna arbete med att förbättra och utveckla de delar inom löneprocesserna som inte fungerar?

Att på arbetsplatsnivå se till att våra medlemmar vet varför de får den lön de har och vad de ska göra för att påverka den, att se till att medlemmarna har en lönebildning som fungerar på sin arbetsplats, att medlemmarna får lönesamtal – det ser vi som viktiga fackliga uppgifter och en del i framtidens fackliga arbete.

Vi tror att vi behöver fortsätta att utveckla lönebildningen – i detta borde ST och Ledarna göra gemensam sak.

Mer från samma skribent