fbpx
13 april, 2018 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Trygghet, Utveckling

Så bygger vi hållbara och friska arbetsplatser

Många som arbetar i staten upplever brister i sin arbetsmiljö där stress, högt arbetstempo- och mängd utmärker sig som växande problem. Det visar resultatet från Fackförbundet ST:s medlemsundersökning. Ytterligare brister i arbetsmiljön där otydligt ledarskap, oklara roller och ständiga förändringar är områden som behöver förbättras. 

Vid Förvaltningspolitiskt forum den 12 april, där tema för dagen var att bygga hållbara och friska arbetsplatser, presenterade Fackförbundet ST:s 2e vice ordförande Tom Johnsson resultaten från ST:s medlemsundersökning som visar att 48% av ST:s medlemmar upplever att högt arbetstempo och stor arbetsbelastning bidrar till stress. Nästan 30% säger sig uppleva problem med ett otydligt ledarskap och 24% anser att oklara förväntningar på arbetsinsatsen och ständiga förändringar bidrar till otrygghet i anställningen.  

De centrala parterna på statens område har sedan flera år arbetat med att göra olika insatser för en förbättrad arbetsmiljö kanske främst genom aktiviteter och åtgärder från Partsrådet. Annika Nilsson, operativt ansvarig för arbetsmiljö, utvecklade tillsammans med Marita Larsson, ST:s sakkunnige på arbetsmiljö vilket stöd och vilka insatser som lokala parter kan få tillgång till.  En viktig och mycket efterfrågad del är de utbildningar och seminarier som Partsrådet tillhandahåller kontinuerligt och Marita Larsson uppmanade alla som inte kände till verksamheten att gå in på Partsrådets hemsida. 

Camilla Lundberg, HR-chef på Socialstyrelsen var också inbjuden för att särskilt berätta om det goda arbetsmiljöarbetet som myndigheten har bedrivit. Några viktiga insikter hon har gjort i arbetet för en hållbar och frisk arbetsplats är att ge individen en känsla av sammanhang (KASAM), att ha en tydlig arbetsgivarpolitik där ett utvecklat ledarskap är en väsentlig del. Hon menade att för att få en varaktig förändring till stånd och för att få en hållbarhet i arbetslivet så behöver vi utveckla både medarbetarskapet och ledarskapet, där ledarskapet oftast har fått väga tyngre. Vi behöver få balans i skålarna.  För en kunskapsmyndighet såsom Socialstyrelsen är människorna den enda konkurrensfaktorn de har.  

En röd tråd i Camilla Lundbergs föredrag var att varje medarbetare måste ha tillräckligt mycket energi kvar när arbetsdagen är över men också energi när arbetsdagen börjar. För att illustrera detta gjorde hon ett lite filosofiskt uttalande där hon liknade människans arbetslivscykel med trädets livscykel. Trädet har naturliga perioder av längre återkommande vila för att sedan sätta fart igen. ”Människan borde ta lärdom av trädet” avslutade Camilla Lundberg lite filosofiskt. 

För att uppnå hållbara och friska arbetsplatser kanske vi alla borde avsätta mer tid för att filosofera oftare och inte försöka springa fortast eller bäst. Ibland kan det räcka med att bara finnas till!  

 

Mer från samma skribent