fbpx
Hur står det till med arbetsmiljön i staten?
21 oktober, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmiljö i fokus: Varför tillåter vi att 200 personer dör av jobbstress i Sverige varje år?

Visste du om att minst 200 personer dör varje år av stress, orättvisor eller höga krav på jobbet? De här hemska förs fram av Töres Theorell, professor vid Karolinska institutet och ordförande för en färsk rapport inom samarbetet för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). – Man ska ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det här ställer till lidande och förluster för samhället, säger Theorell. Ja, det här borde vara en väckarklocka för alla arbetsgivare, medarbetare, chefer, egenföretagare, frilansare … ja alla! Riskerna med en bristande psykosocial arbetsmiljö måste tas på större allvar.

Professor Töres Theorell

Professor Töres Theorell

Den här veckan firas ”Skyddsombudets dag” lite varstans runt om i Sverige (den sammanfaller varje år med EUs arbetsmiljövecka och Arbetsmiljöriksdagen som Arbetsmiljöverket arrangerar). För att uppmärksamma det viktiga arbetsmiljöarbetet fixar många fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna fika, seminarier eller mingel – ibland tillsammans med arbetsgivare och chefer. Det är bra tillfällen för att lyfta upp frågor som är unika för den egna arbetsplatsen och försöka hitta lösningar på problem, sådant som gnager och som ställer till irritation eller till och med är riskfyllt.

När firade du ditt skyddsombud senast? Under den här veckan som är EUs arbetsmiljövecka har du extra stor chans att fira

När firade du ditt skyddsombud senast? Under den här veckan som är EUs arbetsmiljövecka har du extra stor chans att fira

Vilka arbetsmiljöutmaningar ser vi inom statens område? ST-bloggen frågade Britta Lejon:
– Utan tvekan är bristerna i den psykosociala arbetsmiljön den största arbetsmiljöutmaningen just nu, säger Britta Lejon. I våra undersökningar där vi tar tempen på arbetsmiljön säger STs skyddsombud att den fysiska arbetsmiljön inte är det största problemet men att den psykiska arbetsmiljön går bakåt, försämras. Det är oroande.

Britta Lejon överlämnar STs arbetsmiljöförslag till regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Britta Lejon överlämnar STs arbetsmiljöförslag till regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

– STs medlemmar har ansvarsfulla jobb, många gånger handlar det om att ta svåra beslut, att kanske möta människor i utsatthet. Det ställs höga krav på dem som arbetar på statligt uppdrag men det brister ofta i ledarskap och inflytande över det egna arbetet. Det handlar också om att chefer inte ges rätt förutsättningar att coacha och stötta medarbetare. Det behövs mer resurser så att de som jobbar på statligt uppdrag kan göra sitt jobb fullt ut. Det är något som vi alltid inom ST försöker att ta upp när vi träffar politiker och andra beslutsfattare. ST har också ställt krav på obligatorisk utbildning för medarbetare och chefer om vad det innebär att vara statstjänsteman – att ytterst verka på demokratins och medborgarnas uppdrag.  Det är viktigt och fint – men inte alltid helt lätt.

Regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson jobbar just nu med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi för svenska arbetsplatser. Vilka reformer ser du helst att den innehåller?
– Det är jättebra att regeringen har en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Men det behövs också liknande mål för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön så att människor slipper bli utbrända eller sjukskrivna på grund av stress och press. För det krävs ett starkare regelverk för att stävja upp den psykosociala arbetsmiljön, kompetensutveckling och ett bredare systematiskt arbetsmiljöarbete – t ex IT-ronder. It-system som inte är användarvänliga eller som inte fungerar skapar väldigt mycket frustration. Men märkligt nog finns nästan aldrig IT med i arbetsmiljöarbetet. Den nya föreskriften som Arbetsmiljöverket tagit fram tror jag också kan bli ett användbart verktyg.
– Jag hoppas också på att det kommer bra förslag från regeringen för att komma tillrätta med staplingen av otrygga visstidsanställningar. ST har här varit en mycket aktiv aktör för förändring eftersom staten är en frekvent användare av visstidsanställningar.

Vid sidan av lön och inflytande är arbetsmiljö den fråga som STs medlemmar tycker är viktigast. Hur ska ST vässa sig inom arbetsmiljöområdet?
– Vi ska bli bättre på att lyfta fram och driva opinion kring psykosociala arbetsmiljöfrågor. Föra fram villkoren i våra medlemmars vardag men också komma med konkreta förslag. Dessutom tror jag att vi kan göra ännu mer ännu fler insatser inom partsrådet regi, (rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga området, reds anm.), vi måste prioritera kompetensutveckling för skyddsombud. Det är ett gemensamt ansvar. Anställda tjänar självklart på om vi har aktiva och välutbildade skyddsombud, men det gör också arbetsgivaren och arbetsplatsen som helhet. En god arbetsmiljö och partssamverkan skapar en mer välskött verksamhet, det är ekonomiskt effektivt och ger medborgare och brukare valuta för varje satsad skattekrona. Att investera i en god arbetsmiljö är smart för det ger alltid god utdelning! För medarbetare, arbetsgivare och samhället i sin helhet.

 

 

Mer från samma skribent