fbpx
14 februari, 2014 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö, Nyheter

Arbetsgivaren ska polisanmäla hot och våld mot anställda!

 

Idag presenterade Arbetsmiljöverket en slutrapport från ett särskilt inspektionsarbete om hot och våld på myndigheter. Skydd mot hot och våld brister vid myndighetsutövning. Arbetsmiljöverket har de senaste åren fått signaler om en växande problematik med hot och våld i offentliga verksamheter. Samtidigt kan det vara så att mörkertalen för incidenter med hot och våld är stora. Signaler finns om att anställda uppfattar det som att ”samhällets syn” på hot och våld mot myndighetspersoner är något som man får tåla och därför avstår man från att rapportera.

Cirka 1 500 inspektioner genomfördes inom offentlig förvaltning – stat och kommun under åren 2011 – 2013. Arbetet har lett till att runt 2 600 olika krav ställts på arbetsgivare i stat och kommun. 67 procent av arbetsgivarna fick olika krav på åtgärder inom ett antal områden; riskbedömning av hot och våld, kunskap i säkerhetsfrågor, säkerhetsrutiner, lokalernas utformning och utrustning, möjligheten att kalla på snabb hjälp med mera.

Några av STs viktigaste krav för att motverka hot och våld och för att stödja anställda när det inträffar incidenter är att alla händelser ska rapporteras. Att det finns ett system för incidentrapportering och att arbetsgivaren polisanmäler det inträffade. På flertalet myndigheter ligger kravet på polisanmälan på den enskilde arbetstagaren vilket inte är rimligt. Du drabbas i din roll med myndighetsutövning. Hot och våld mot den anställde som arbetar med myndighetsutövning är också ett angrepp på myndigheten och rättstillämpningen.

I övrigt hänvisar jag till mitt förra blogginlägg ”Nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet” 24 januari

Etiketter:

Mer från samma skribent

2014-11-04 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Jämställdhet, Nyheter

I förra veckan hölls Arbetsmiljöriksdagen som är en årlig träff med representanter från myndigheter, fack, arbetsgivare med flera som är engagerade i arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket står som arrangör och ett viktigt inslag var deras rapport om en...

2014-09-29 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Arbetsgivarverkets rapport “Arbetsmiljö i statlig sektor 2013”. Rapporten pekar på vikten av friskfaktorer i arbetslivet som vi ska vårda och förstärka. Men i rapporten saknas en uttalad ambition att förbättra arbetsmiljön. Dela det...

2014-05-22 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Det gränslösa arbetet – om att arbetstid och fritid flyter samman, gränsen mellan de bägge blir allt mer otydlig. Eller snarare att den tid som är tänkt att vara fritid används till arbete. Att dra gränser Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...