fbpx
9 februari, 2017 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Är det ok att centralisera Flygledningen?

Luftfartsverkets styrelse har fattat ett inriktningsbeslut att flygledningen på fem flygplatser, i Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö, ska centraliseras till Stockholm. Beslutet innebär att flygledningen börjar fjärrstyras från Arlanda istället. Syftet är att spara pengar.

Tekniskt ska det funka så att en flygledare genom olika datorer ska kunna leda och ansvara för två flygplatser samtidigt. Fjärrstyrningen har testats på Örnsköldsviks flygplats genom kameror. Men där är det få ankomster och avgångar och vi i ST menar att det inte går att lita på att det som har fungerat på en liten flygplats kommer att fungera lika bra på en större flygplats. Det är inte heller säkert att det sparar så mycket pengar.

Regeringen har sagt att de vill utlokalisera myndigheter från storstäderna och ut i landet. I den parlamentariska Landsbygdskommittén är sju riksdagspartier överens om att 10 000 statliga jobb ska flyttas ut från Stockholm. Alltså tvärtemot det som nu händer på Luftfartsverket.

Tidningen Publikt har intervjuat Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin och han säger att de ”agerar utifrån andra krav än andra statliga myndigheter” eftersom de är ett affärsverk.

Det vore spännande och se vilka instruktioner Mikael Damberg, näringsminister, har gett Luftfartsverket om att affärsverk inte omfattas av planerna på utlokalisering. Ardalan Shekarabi, civilminister, borde också vara lite orolig, hans planer på utlokalisering verkar inte lika poppis i alla delar av Regeringskansliet.

Regeringen borde tala med en röst och börja med att presentera en lista på vilka statliga verksamheter som de planerar att utlokalisera.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...