fbpx
Hur skapar vi ett arbetsliv för alla åldrar
28 oktober, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Är det möjligt att skapa friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar?

Det måste bli ett rungande JA på den frågan! Det är inte bara möjligt, det är nödvändighet. Vi behöver alla jobba längre. Men då måste också arbetslivet hänga med. Politiken kan inte kräva att vi ska ställa upp på ett längre arbetsliv om vi inte ges rätt förutsättningar. För det finns idag många hinder; människor som har ett tungt arbetsliv, såväl fysiskt som psykiskt slits ut tidigt. Fördomar – att äldre anses saktfärdiga och att de hindrar utveckling och inte minst diskriminering.  Åldersdiskriminering är förbjudet i Sverige men förekommer i alla fall. (Klicka på ”här” och läs mer om åldersdiskriminering). Hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Men för att det ska bli så bra som möjligt behöver vi lära oss mer om åldrande och ta större hänsyn till hur det påverkar hälsan – även för äldre måste så klart arbetsplatsen anpassas efter personens förutsättningar.

Även EU har förstått att vi står inför ett längre arbetsliv och att äldre behövs i arbetskraften. Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar är därför temat för EUs kampanj under 2016-2017. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som håller i kampanjen.

En ny studie om friska arbetsplatser för alla åldrar presenterades idag av professor Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet  på Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm som arrangeras av Arbetsmiljöverket.

Eva Vingård berättar att vi blir allt friskare, lever allt längre och arbetar i allt högre ålder. Fler äldre i arbetskraften är också bra för ekonomin därför att kompetenta och erfarna medarbetares kunskaper kan användas under längre tid och komma till stor nytta.  Men för att äldre ska må bra och vilja jobba högt upp i åldrarna behöver vi ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan och kapaciteten att arbeta. Med åldern drabbas många av nedsatt hörsel och fysisk kapacitet, liksom långsammare reaktionstider. Även den kognitiva kapaciteten förändras.

Eva Vingård, menar att både arbetsgivare och medarbetare kan göra mycket för förlänga och förbättra arbetslivet. Ett seriöst och långsiktigt arbetsmiljöarbete spelar så klart en viktig roll. Tekniska hjälpmedel och anpassning av arbetstakt och arbetsuppgifter är andra åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för äldre.

Här är de viktigaste åtgärderna för att skapa friska arbetsplatser för alla åldrar:

 • Inkludera ett aktivt förebyggande arbete mot kända arbetsmiljöfaktorer t.ex. buller, dålig belysning, kemikalier och hög fysisk belastning i det ständigt pågående skyddsarbetet.
 • Ge alla tillgång till välfungerande ergonomiska och tekniska hjälpmedel.
 • Se till att arbetskrav samt fysisk och mental belastning står i proportion till organisatoriska och personella resurser.
 • Var mycket omsorgsfull vid anställning av ledare där både organisatorisk, professionell och social kompetens värderas och ge sedan ledarna kontinuerligt stöd.
 • Motverka trötthet och utmattning genom att införa hälsofrämjande arbetstidsscheman.
 • Se till att kommunikationen fungerar nedåt, uppåt och åt sidorna i organisationen och låt det vara ”högt i tak” i diskussioner om sakfrågor.
 • Inkludera och informera alla berörda om förändrings- och förbättringsåtgärder på arbetsplatsen.
 • Se till att organisationen är rättvis, det vill säga att samma regler gäller för alla och att dessa är väl kända och accepterade.
 • Motverka all form av mobbning och särbehandling.
 • Medverka till att alla får adekvat kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Uppmuntra organisationen att ta till vara den goda erfarenhetskunskap som finns.
 • Organisera rotation och byte av arbetsuppgifter för att motverka och minska ensidig fysisk och mental belastning och därmed öka motivationen.
 • Skaffa och använd en bra och välutrustad företagshälsovård som stödjande och aktiv resurs i hälsoarbetet.

Läs mer om rapporten här: Kunskapssammanställning 2016:8 Friska arbetsplatser förkvinnor och män i alla åldrar

Klicka på länken så hittar du tips och inspiration från Arbetsmiljöriksdagen 2016

Mer från samma skribent