fbpx
19 september, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Är det dags att dela upp Sverige i sex storregioner?

Ska Sveriges karta ritas om så att våra 21 län försvinner och blir till sex regioner? Ja det kan bli verklighet om några år om de statliga utredarna Barbro Holmbergs och Kent Johanssons förslag vinner gehör hos riksdagspartierna. Det är verkligen inte ofta det händer att Sverige ritas om. Vår länsorganisation etablerades redan under rikskansler Axel Oxenstierna genom regeringsformen 1634 – och den har i princip varit stabil sedan 1810, även om det har skett några förändringar; Stockholms län bildades t ex 1968 och Skåne plus Västra Götalands län 1998. Därefter blev det tydligt att den här indelningen inte längre är ändamålsenlig, men ingen har lyckats rubba den. Två större utredningar på senare år har inte lett fram till något resultat. Men nu kan det vara skarpt läge.

Regionfrågan berör många av STs medlemmar. För att samla in argument, vrida på fördelar och nackdelar inför STs remisskrivande, bjöd Britta Lejon in till ett rundabordssamtal med bland annat förtroendevalda från Migrationsverket, domstolsväsendet, Arbetsförmedlingen, Polisen och Länsstyrelsen och representanter från några av riksdagspartierna. Från moderaterna medverkade Andreas Norlén (ordförande KU), Jonas Gunnarsson (s), ledamot av KU, och kristdemokraternas gruppledare i riksdagen Andreas Carlsson, justitieutskottet. Det fanns så klart en hel del olika uppfattningar mellan partierna – där Jonas Gunnarsson menade att dagens organisation både är odemokratisk och orättvis- att det behövs förändring, medan Andreas Norlén vill gå försiktigt fram och skapa ett mer folkligt tryck för förändring så ser kristdemokraterna fördelar med att staten kan ta över vissa tillsynsuppgifter som kommunerna idag har. Kristdemokraterna föreslår även att vården övergår i statlig regi.

Bakgrunden till utredningens förslag är en beställning från regeringen. 21 län är på tok för många – det orsakar byråkrati och försämrar effektiviteten. Det anser regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi som  tillsatte en utredning 2015 med målet att dela in Sverige i ett väsentligt mindre antal regioner.

  • Regionutredningen föreslår att existerande 21 län bli sex stycken, Norrland, Västra Götaland, Skåne, Småland, Stockholm och Svealand.
  • Argumenten för den föreslagna regionuppdelningen är följande: Att befolkningsmängden ska vara jämnare i varje region. Det ska vara enklare att samarbeta inom sjukvården.
  • Regionerna ska vara stora nog att bygga upp större forskningsmiljöer, kompetenscentrum och genomföra investeringar.
  • Det finns redan samarbeten mellan de län som ingår i de nya storregionerna. Den föreslagna regionindelningen kommer att påverka Länsstyrelserna och andra myndigheter runt om i landet. Hur är ännu mycket oklart. Det finns mängder av frågetecken. Norrland blir en gigantisk storregion, hur kommer detta att fungera i praktiken? Vad händer med demokratin och medborgarperspektivet? De långa geografiska avstånden? En väl optimistisk tidsplan där vissa indelningsändringar ska träda i kraft 1 januari 2019?

Att rita om Sveriges karta är ingen liten sak. Sverige kommer förmodligen att fungera bättre med en ny regional samhällsorganisation, men för att en regionalisering ska fungera i praktiken är det viktigt med ett brett uttalat stöd från de människor som berörs. För oss inom ST är det därför viktigt att regering och riksdag agerar lyhört när och om man bestämmer sig för att genomföra sina respektive delar av regionreformen av de statliga myndigheterna. Det behövs för att den regionala myndighetsstrukturen ska kunna bidra till tillväxt och utveckling i hela Sverige.

(STs remissvar ska vara finansdepartementet tillhanda senast den 6 oktober 2016). Har du synpunkter på vad ST bör ta upp, kontakta STs utredare under adress: marie.martinsson@st.org, elin.moberg@st.org 

 

 

 

Mer från samma skribent