fbpx
29 mars, 2019 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Äntligen statstjänstemannautbildning!

Nu ser det ut som att en statstjänstemannautbildning kommer att bli av. Det är en seger för oss inom ST. Men det är också en seger för medborgarna och alla de som arbetar inom staten.

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra argument, förslag och idéer blivit hörda och man nu fattar det här beslutet. Med högre kunskaper om den statliga värdegrunden, öppenhet, likabehandling och rättssäkerhet hos de som arbetar i staten blir det lättare att göra rätt och risken för misstag och oegentligheter minskar. När vi får en förvaltning som lever upp till sina egna principer ökar medborgarnas förtroende till staten och demokratin.  

En utbildning behövs av flera skäl

Regeringen skriver själva i sitt pressmeddelande att det behövs en “samsyn kring de gemensamma professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda oavsett om man jobbar i exempelvis försvaret, på våra lärosäten eller domstolar”. Jag kan inte annat än att hålla med. Samtidigt visar ST egna undersökningar att många inte får de kunskaper som de behöver om särskilda regler och lagar som finns i statlig verksamhet och hur de hänger ihop med det demokratiska uppdraget.  

De senaste åren har vi också sett en rad skandaler som ser ut att hänga ihop med just bristande insikt om det särskilda ansvar som statliga myndigheter har. Från Transportstyrelsens fatala outsourcingvia Riksrevisionens omdömeslösa hantering av chefsrekryteringar och UDs oförmåga att leva upp till grundläggande krav på insyn och transparens. 

Hög tid alltså att återuppliva värdefulla delar av ett svunnet ämbetsmannaideal. Staten kan inte drivas på samma sätt som ett företag. Ibland kommer grundläggande demokratiska principer i konflikt med krav på effektivitet och snabbhet. En gemensam utbildning hjälper till att fokusera på frågorna och att ha dem högt upp på dagordningen. Det här är diskussioner som man behöver ha i vardagen och som statligt anställd ska man inte lämnas ensam i svåra beslut.  

Vad händer nu?

Uppdraget att utforma en obligatorisk utbildning för alla som anställs i staten har regeringen gett till Tillitsdelegationen. Det är klokt tänkt, att lägga frågan tillsammans med den om mer tillitsbaserad styrning och större utrymme för professionen. I maj 2020 ska delegationen redovisa sitt uppdrag. Från STs sida kommer vi att vara med och påverka även i den konkreta utformningen så att utbildningen blir så bra som möjligt utifrån våra medlemmars förutsättningar.  

Läs STs pressmeddelande.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...