fbpx
Arbetsförmedlingen
15 februari, 2016 | Magnus Runsten | Arbetsmarknad

Nya dörrar öppnas för de mest utsatta på arbetsmarknaden

Det här är goda nyheter! Fas 3/Sysselsättningsfasen avskaffas!

En av vårt lands största styrkor är möjligheterna till det livslånga lärandet. På ett djupare plan tycker jag det återspeglar idén om att vi tar hand om varandra och inte ger upp om de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. En dag kommer det att vara du, jag eller någon i vår närhet som drabbas. Vi kommer då att önska att vi får en ny chans att ta oss tillbaka och byta bana innan vi fastnat i diket.

Vårt utbildningssystem i kombination med aktiv arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsparternas omställningsavtal möjliggör karriärbyten och kompetensväxling genom livet. Redan idag behöver de flesta av oss byta karriär en eller flera gånger under yrkeslivet.

Den tidigare alliansregeringen fick hård kritik för att man införde fasta tidsgränser för hur länge människor bedömdes kunna vara sjuka (i princip oavsett hur sjuka de faktiskt var). När dagarna tog slut så försvann sjukersättningen för tiotusentals människor. Många bedömdes på grund av multipla allvarliga diagnoser inte kunna arbeta och hamnade i ett obehagligt limbo mellan olika myndigheter. Den regeln tog nuvarande regering bort från den 1 februari i år.

En annan slutdestination i den tidigare arbetsmarknadspolitiken var det som först kallades för Fas 3 och senare kom att kallas Sysselsättningsfasen. Fas 3 utgjorde den slutpunkt där möjligheterna till kompetenshöjande utbildningsinsatser försvann. Trots att de som befann sig i Fas 3 var nästan gratis att anställa så växte mängden deltagare i arbetsmarknadsprogrammet Fas 3 till närmare 40 000 (39 000 för att vara mer exakt). Nu avskaffar regeringen alltså även Fas 3/Sysselsättningsfasen vilket innebär att från den 1 februari så skrivs inte fler personer in där.

Långtidsarbetslöshet är svår att hantera för vilken regering som helst men ett viktigt steg som möjliggör en comeback till arbetslivet är utbildning. Därför skapas nu istället möjligheter för de långtidsarbetslösa att öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom bland annat olika former av utbildningsinsatser. Samtidigt satsar regeringen på ett nytt kunskapslyft genom komvux, yrkeshögskolan, traineetjänster, universitetsplatser med mera. Totalt 44 000 utbildningsplatser under år 2016 och antalet räknas upp till 51 500 utbildningsplatser per år vid mandatperiodens slut.

Förhoppningsvis kommer dessa reformer att leda till att de som arbetar vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får större möjligheter att göra professionella behovsbedömningar istället för att räkna ersättningsdagar.

När du är som svagast ska samhället vara som starkast, sa Stefan Löven i sitt installationstal. Jag tycker att de här reformerna följer de orden i handling.

Mer från samma skribent

2021-02-24 | Magnus Runsten | Okategoriserade

Ett år har gått sedan pandemin slog till på allvar och som många gånger förr förstärker den nya krisen redan befintliga orättvisor. En grupp som drabbats hårt under året är kvinnor, inte minst i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) där...

2020-09-15 | Magnus Runsten | Internationellt

Lyckligtvis hade ett flertal diplomater däribland en svensk lyckats ta sig till hennes hem i Minsk innan de maskerade männen hann bryta sig in. För stunden verkar deras närvaro säkra hennes frihet ett tag till. Svetlana Aleksijevitj är en av medlemmarna...

2020-08-19 | Magnus Runsten | Hbtqi-frågor

Pandemin har lett till att många parader, seminarier och Pridefester ställts in, men på nätet fortsätter en global mobilisering för hbtqi-personers rättigheter även under coronatider. För att få en uppdatering om den internationella fackliga rörelsens...