8 mars, 2017 | Elin Moberg | Jämställdhet

Äntligen årlig lönekartläggning 

Visste du att det nu är lag på att alla arbetsplatser med fler än tio anställda ska göra en lönekartläggning varje år? Det är något som ST varit med och drivit fram eftersom vi ser lönekartläggning som det bästa sättet att synliggöra och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män.

För trots att lika lön för likvärdigt arbete borde vara en självklarhet tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. Den ojämlikheten förföljer kvinnor hela arbetslivet och påverkar pensionen. I staten har kvinnor 8,7 procent lägre lön än män. Detta är visserligen bättre än på övriga arbetsmarknaden där skillnaden är 13,2 procent, men förbättringarna sker för långsamt. Med årliga lönekartläggningar är vår förhoppning att processen kan skyndas på så att de kvinnor som är på arbetsmarknaden idag får mer rättvisa löner och bättre pensioner.

Idag den 8 mars skickar ST ut ett brev till alla GD:ar och chefer inom statlig verksamhet för att påminna om att det börjar bli dags för årets lönekartläggning. Men detta är inte bara arbetsgivarens ansvar. Lönekartläggning är ett partsgemensamt arbete där de fackliga organisationerna har en viktig roll att spela. På våra arbetsplatser sitter fackliga förtroendevalda med viktig kunskap om verksamheten och det arbete som görs där, något som behövs för att lönekartläggningen ska bli rätt.

För oss i ST är lika lön för likvärdigt arbete en självklarhet och årlig lönekartläggning en viktig pusselbit för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...