fbpx
8 mars, 2017 | Elin Moberg | Jämställdhet

Äntligen årlig lönekartläggning 

Visste du att det nu är lag på att alla arbetsplatser med fler än tio anställda ska göra en lönekartläggning varje år? Det är något som ST varit med och drivit fram eftersom vi ser lönekartläggning som det bästa sättet att synliggöra och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män.

För trots att lika lön för likvärdigt arbete borde vara en självklarhet tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. Den ojämlikheten förföljer kvinnor hela arbetslivet och påverkar pensionen. I staten har kvinnor 8,7 procent lägre lön än män. Detta är visserligen bättre än på övriga arbetsmarknaden där skillnaden är 13,2 procent, men förbättringarna sker för långsamt. Med årliga lönekartläggningar är vår förhoppning att processen kan skyndas på så att de kvinnor som är på arbetsmarknaden idag får mer rättvisa löner och bättre pensioner.

Idag den 8 mars skickar ST ut ett brev till alla GD:ar och chefer inom statlig verksamhet för att påminna om att det börjar bli dags för årets lönekartläggning. Men detta är inte bara arbetsgivarens ansvar. Lönekartläggning är ett partsgemensamt arbete där de fackliga organisationerna har en viktig roll att spela. På våra arbetsplatser sitter fackliga förtroendevalda med viktig kunskap om verksamheten och det arbete som görs där, något som behövs för att lönekartläggningen ska bli rätt.

För oss i ST är lika lön för likvärdigt arbete en självklarhet och årlig lönekartläggning en viktig pusselbit för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...