fbpx
8 mars, 2017 | Elin Moberg | Jämställdhet

Äntligen årlig lönekartläggning 

Visste du att det nu är lag på att alla arbetsplatser med fler än tio anställda ska göra en lönekartläggning varje år? Det är något som ST varit med och drivit fram eftersom vi ser lönekartläggning som det bästa sättet att synliggöra och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män.

För trots att lika lön för likvärdigt arbete borde vara en självklarhet tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. Den ojämlikheten förföljer kvinnor hela arbetslivet och påverkar pensionen. I staten har kvinnor 8,7 procent lägre lön än män. Detta är visserligen bättre än på övriga arbetsmarknaden där skillnaden är 13,2 procent, men förbättringarna sker för långsamt. Med årliga lönekartläggningar är vår förhoppning att processen kan skyndas på så att de kvinnor som är på arbetsmarknaden idag får mer rättvisa löner och bättre pensioner.

Idag den 8 mars skickar ST ut ett brev till alla GD:ar och chefer inom statlig verksamhet för att påminna om att det börjar bli dags för årets lönekartläggning. Men detta är inte bara arbetsgivarens ansvar. Lönekartläggning är ett partsgemensamt arbete där de fackliga organisationerna har en viktig roll att spela. På våra arbetsplatser sitter fackliga förtroendevalda med viktig kunskap om verksamheten och det arbete som görs där, något som behövs för att lönekartläggningen ska bli rätt.

För oss i ST är lika lön för likvärdigt arbete en självklarhet och årlig lönekartläggning en viktig pusselbit för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv.

Mer från samma skribent

2019-03-07 | Elin Moberg | Jämställdhet

Vad skulle du göra med 4000 extra i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mer tjänar män i genomsnitt än kvinnor. Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden...

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...