fbpx
30 augusti, 2017 | Marie Martinsson | Statsförvaltning

Anställ fler men flytta inte på statliga jobb

”För våra medlemmar innebär det i praktiken att flera hundra blir av med sina jobb och får sina liv uppryckta. Det innebär också att de här verksamheterna blir starkt påverkade under följande år eftersom få väljer att flytta med.” (Britta Lejon om att regeringen flyttar på statliga jobb).

 

Regeringen meddelar idag att hela eller delar av sju myndigheter nu flyttas från Stockholmsregionen till andra delar av landet. De myndigheter som berörs i denna runda är Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Universitets- och högskolerådet, Polarforskningssekretariatet, MUCF, Myndigheten för kulturanalys. Det innebär att upp till 500 redan befintliga jobb kommer att flyttas under 2018.

”Vi är på intet sätt färdiga med det här arbetet. Vi kommer att fortsätta att jobba med omlokalisering av myndigheter, säger Ardalan Shekarabi.”

Detta är således bara början från regeringen! Vi kan förvänta oss fler myndighetsflyttar framöver. Att alla medborgare har tillgång till god statlig service är viktigt. ST har här ingen annan uppfattning än regeringen. Vi vill att staten ska finnas i hela landet. Däremot är vi tveksamma till metoden, att flytta på jobb som redan finns. Tidigare erfarenheter från myndighetsflyttar visar att det är dyrt, att det tar lång tid att få verksamheten att fungera fullt ut igen och att ganska få medarbetare följer med.  Det blir helt enkelt ganska stökigt under en tid, vilket bland annat regeringens egen myndighet Statskontoret, har konstaterat i de utvärderingar som gjorts.

”Vi håller givetvis med regeringen om att ambitionen måste höjas för statlig service i hela landet. Regeringens förslag tillför inga nya jobb utan de flyttar på befintliga. Vi tycker istället att de statliga verksamheterna ska byggas ut och fler ska anställas”, säger Britta Lejon.

Jobbflytt ger inga nya statliga jobb

ST har länge påtalat för regeringen att det finns brister ute i den statliga verksamheten. På många arbetsplatser där våra medlemmar finns är det en ansträngd arbetssituation och arbetsbelastningen är hög. Upplevelsen från medborgarna är att de inte får hjälp i rimlig tid eller att de inte får någon kontakt alls. För att tillgodose medborgarnas behov av service men också av rättssäkerhet behöver befintliga statliga verksamheter anställa mer personal. Detta är också viktigt utifrån perspektivet att Sveriges befolkning har ökat snabbt och fortsätter att öka. I första hand bör regeringen därför bygga vidare på redan befintlig statlig verksamhet för att rusta landet. Infrastrukturen och järnvägsunderhållet är gravt eftersatt och behöver förbättras. De myndigheter som medborgare har mycket kontakter med i sin vardag behöver utvecklas så att de kan ge den allra bästa servicen. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länsstyrelserna är exempel på myndigheter som behöver mer resurser för att kunna öka tillgängligheten för medborgarna även på mindre orter.

Förlägg nya myndigheter utanför storstadsregionerna

Det är dock möjligt och en mycket god idé att skapa fler kvalificerade statliga jobb på orter utanför storstadsregionerna genom att förlägga nya myndigheter dit. Regeringen hade chansen att här visa på en sådan färdriktning när de relativt nyinrättade myndigheterna Skolforskningsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten skulle starta, men istället för att till exempel välja Västerbotten, Småland eller Dalsland, så förlades båda myndigheterna till Stockholmsregionen. Ett annat exempel är att Svenska institutets verksamhet på Gotland lades ner efter att regeringen dragit ner anslagen för verksamheten och de tolv tjänsterna flyttades till Gamla stan i Stockholm. Samtidigt ämnar nu regeringen flytta 15 tjänster från Universitets-och högskolerådet i Stockholm till Visby. Det verkar inte riktigt genomtänkt att först rycka bort en handfull jobb för att sedan ersätta dem med en handfull nya.

Regeringens i flyttiver innebär bekymmer för verksamheterna och för våra medlemmar. Både Statskontoret och Riksrevisionen har utvärderat tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter. De utvärderingarna visar att varje utflyttat jobb i genomsnitt kostar 1 miljon kronor och att myndigheterna tappar verksamhetsfart som tar flera år att hämta igen.

I det perspektivet framstår det som oseriöst att regeringen menar att myndigheterna ska hantera flyttkarusellen helt utan extra resurser. Vi i Fackförbundet ST är rädda att myndighetsledningen löser ekvationen genom att minska antalet tjänster. Det bör ligga i regeringens intresse att flytten sker på ett smidigt sätt och regeringen behöver ta ansvar för hela genomförandet. Risken med regeringens agerande är att Sverige istället får färre statliga jobb och sämre statlig service.

Länkar till artiklar och kommentarer om regeringens flytt av statlig verksamhet:

SVT nyheter

Arbetet

Publikt

 

 

 

Mer från samma skribent