fbpx
2 september, 2014 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Nyheter

Analys av S-valmanifest: Goda jobbambitioner men satsningar på arbetsmiljön efterlyses

 

När lag Stefan Löfven idag lanserar Socialdemokraternas valmanifest sker det nästan på pricken dygnet efter Alliansens presentation. I manifestet utlovas reformer på drygt 40 miljarder kronor med inriktning på jobb, välfärd och skola.

För STs del ser vi positivt på att arbetsmarknadspolitiken föreslås effektiviseras med fokus på matchning och jobb, att Fas 3 tas bort (oklart hur och när) och att den absurda detaljstyrningen av Arbetsförmedlingen mildras och nyanseras. Här hade det dock varit på plats med en tydlighet om Arbetsförmedlingens uppdrag. Vi tycker att AF också måste kunna stötta dem som står närmare arbetslivet. Att a-kassan ska stärkas ser vi som ett viktigt steg för att på sikt öka legitimiteten som omställningsförsäkring liksom att den osunda staplingen av visstidsanställningar föreslås stävjas genom lagstiftning.

Tyvärr lyser de konkreta förslagen med sin frånvaro på arbetsmiljöområdet. Här hoppas vi på en högre ambitionsnivå från Löfvens sida. Arbetsmiljöundersökningar visar att det är bland unga kvinnor i åldrarna 16-29 år som de största försämringarna skett i den psykiska och fysiska arbetsmiljön under senare år. Denna trend måste brytas.

Inom statlig sektor är hot och våld tyvärr ett allt för vanligt förekommande problem.Även här hade vi gärna sett konkreta idéer och förslag. Vi saknar också planer för statens framtid. Socialdemokraterna har tidigare tydliggjort att de vill genomföra besparingar på staten. ST anser givetvis att staten ska vara varsam med varje skattekrona men redan idag sker ständiga effektiviseringar i de statliga myndigheterna. Det är inbyggt i finansieringsmodellen.

Många myndigheter har en hög arbetsbelastning – inte minst Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Dessutom är staten mitt uppe i ett generationsskifte. Fram till år 2018 behöver många nyanställningar här göras både till följd av pensionsavgångar och jobbrotation. Det krävs att staten är en attraktiv arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen. Så vad händer med besparingsplanerna vid ett regeringsskifte? Varför finns de inte med i manifestet? Kanske har Socialdemokraterna skrinlagt dem? Låt oss hoppas på det! Vi ser så klart helst att Socialdemokraterna och andra partier vill tala om hur staten ska utvecklas för att tillgodose medborgarnas krav istället för besparingar och nedskärningar. En väl fungerande statlig förvaltning skapar jobb och företagande och därmed tillväxt och välfärd. Det är bra för Sverige!

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...