fbpx
bild på alliansen
1 september, 2014 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Analys av alliansen valmanifest

Inledning

Den borgerliga alliansen har idag presenterat sitt gemensamma valmanifest. De lovar inga nya skatteavdrag och de poängterar att deras förslag är finansierade krona för krona. Valmanifestet innehåller reformer på 9,3 miljarder kronor för nästa år. De flesta löften är väl kända och det är satsningar på skola, fler bostäder, ökat företagande och fler elbilar. Alliansen vill också stärka försvaret under nästa mandatperiod. De menar att ”valet den 14 september är en folkomröstning om jobben”.

Snabbanalys ur STs perspektiv

Fackförbundet STs medlemmar berörs främst av de effektiviseringar som planeras på 810 miljoner kronor under 2015 på de statliga myndigheterna. Det planeras neddragningar av PLO, pris- och löneomräkningen, vilket är oroande eftersom det är våra medlemmars löneökningar som det ska sparas på. Alliansen ser också ett utrymme att spara pengar genom att flytta ut myndigheter från dyra centrala lokaler. De kan också tänka sig att utlokalisera myndigheter och här nämns inga myndigheter vid namn. De bryter loss jaktfrågorna från naturvårdsverket och skapar en ny jaktmyndighet i Karlstad.

Precis som tidigare vill Alliansen avveckla en del statliga bolag som SBAB och TeliaSonera, där anser de att marknaden kan sköta dem bättre. Intäkterna ska användas för att betala av på statsskulden. Alliansen lyfter också service i hela landet. De är dock inte tydliga med vad som ska gälla för statlig service och lovar ingenting om statlig närvaro över hela landet. De vill se över regelverket för bättre samverkan och samordning på landsbygden, det är svårt att veta på vilket sätt det kommer att påverka de statliga myndigheterna.

När det gäller jobben så uteblir en höjning av A-kassan om alliansen får styra. De gör en del vettiga satsningar på Arbetsförmedlingen som också ST förordar som ökad matchning och mer arbetsgivarkontakter. I övrigt hänvisar de mest till den översyn av Arbetsförmedlingen som pågår. Alliansen föreslår också förlängd provanställning till tolv månader och det är oroande då det skulle öka otryggheten på arbetsmarknaden.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...