fbpx
Allt fler fast i ekorrhjulet
28 april, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Allt fler européer fastnar i jobbstressen

Idag infaller Världsarbetsmiljödagen som även i år uppmärksammas av ILO-kommittén på temat hur påverkar vi EU? ILO började 2003 uppmärksamma världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamtal och social dialog. Den 28 april är också den dag som den globala fackliga rörelsen länge förknippat med att hedra anställda som dödats i jobbet. I år är alltså temat hur vi kan flytta fram positionerna inom EU och Europa. Även om synen på vad som är en god arbetsmiljö eller inte skiljer sig åt mellan länderna finns mycket som förenar. En fråga att gemensamt ta tag i är hur stressen på jobbet påverkar arbetsmiljön. Vilka konsekvenser får stressen för sjukfrånvaron, produktionsbortfallet och tillväxten? Och hur ska Europas befolkning orka och kunna jobba så länge som politikerna vill om de samtidigt riskerar att gå sönder och bli sjuka av stress?

Stress är ingen snabbt övergående trend. Stressen på jobbet kommer att öka. Det tror i alla fall de flesta arbetstagare i Europa. En hyfsat ny europeisk arbetsmiljöundersökning visar att stress och press på jobbet är utbredda problem för miljontals anställda i hela Europa. Undersökningen är gjord av Ipsos MORI på uppdrag av den europeiska arbetsmiljöbyrån. 35 000 personer i 36 länder har fått svara på frågor om sina arbetsvillkor.

  • 8 av 10 arbetstagare tror att antalet personer som lider av arbetsrelaterad stress kommer att öka lavinartat inom de närmaste åren. Drygt hälften är övertygade om att arbetsrelaterad stress kommer att vara en av de viktigaste orsakerna till sjukfrånvaro och att människor försvinner bort från arbetsmarknaden.
  • Det finns nationella variationer i synen på stressen. Norrmännen är minst oroade, bara 16 procent, tror att den kommer att öka, mot 83 procent bland grekerna.
  • I Sverige oroar sig 7 av 10 för att stressen på jobbet kommer att öka de kommande fem åren. Var tredje tror att den kommer att öka mycket. Kvinnor är mer oroade än män för stressen, 75 procent mot 65 procent av männen.
  • 3 av 4 svenskar (73 procent) säger att de är väl informerade om arbetsmiljörisker på det egna företaget. Det är fler än det europeiska genomsnittet (67 procent).
  • En stor majoritet (87) procent tror att en god arbetsmiljö är avgörande för att människor ska kunna jobba längre. Den genomsnittliga åldern i Europa när människor slutar jobba är 61,5 år.
  • Enbart 4 av 10 européer (42 procent), räknar med att kunna arbeta till 65 år eller länge, medan 17 procent inte tror att de kan arbeta mer än till 59 år.

Tidigare studier om risker på arbetsplatserna visar att 8 av 10 chefer tycker att stress är ett problem på företaget/arbetsplatsen. Det innebär att arbetsrelaterad stress är lika viktigt som arbetsplatsolyckor på företagen/arbetsplatserna. Så dags att ta itu med stressen på alla beslutsnivåer.

Stress och press är viktiga frågor också för STs medlemmar. Under våren arrangerade vi utbildningsseminarier i Malmö, Stockholm, Göteborg och Sundsvall om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö riktade till skyddsombud. Utbildningarna var mycket uppskattade gav mersmak.  Allt material om vad som togs upp, vårt utbildningspaket om föreskrifterna hittar du här nedan på st.org (länkar bifogas)  . Lyft frågor om stress och press på din egen arbetsplats och använd gärna materialet om arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
https://st.org/arbetsliv/arbetsmiljo/nya-afsen
https://st.org/arbetsliv/arbetsmiljo/arbetstid-och-arbetsmiljo
https://st.org/arbetsliv/arbetsmiljo/arbetsbelastning
https://st.org/arbetsliv/arbetsmiljo/krankande-sarbehandling

Mer från samma skribent