fbpx
16 augusti, 2018 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Trygghet

Alliansen och Svenskt Näringsliv vill urholka arbetstagarnas redan svaga ställning!

Synen på anställningstrygghet skiljer inte bara höger och vänster i politiken utan även arbetsgivar- och arbetstagarparterna allt mer. Den anställdes redan svaga ställning  kommer att försvagas avsevärt vid ett regeringsskifte med en alliansregering.

Alliansen och Svensk Näringsliv har en längre tid framhållit att det finns behov av att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS). Särskilt har de angripit turordningsreglerna vid uppsägning och hävdat att reglerna är otidsenliga och skapar inlåsningseffekter för både arbetstagare och arbetsgivare. De menar att den som blir kvar i verksamheten i samband med uppsägningar blir det på grund av lång anställningstid och inte på grund av den kompetens som den besitter. Detta är ett hinder för produktivitet och verksamhetens behov, därför måste det till ändringar i LAS.

Utan krav på turordning kan en arbetsgivare göra sig av med anställda efter eget tycke. Redan idag är det arbetsgivaren som ytterst bestämmer vad som är tillräckliga kvalifikationer för att anställningsförhållandet ska bestå. Det är ofta mycket svårt för arbetstagaren att visa att den besitter tillräckliga kvalifikationer om arbetsgivaren påstår det motsatta eftersom det är arbetsgivaren som äger frågan om vilken kompetens som krävs.

Enligt rättspraxis idag bestämmer arbetsgivaren när det råder arbetsbrist. Därför har systematiken med turordningen jämnat ut maktbalansen i anställningsförhållandet eftersom de går att rättsligt angripa en felaktig hantering. Om tillräckliga kvalifikationer ensamt ska avgöra vem som får stanna eller gå måste arbetstagarsidan få möjlighet att pröva den reella uppsägningsgrunden, vilket inte sker idag. Det går inte att rycka undan ett ben av arbetsrätten utan att det får konsekvenser för det andra benet. Utan turordningsreglerna försvinner helt det redan svaga skyddet arbetstagaren har i en uppsägningssituation.

Därutöver vill alliansen nu även förlänga rätten till provanställning från sex månader till tolv månader. I höstas lämnade allianspartierna gemensamt in en motion (2017/18:3177) till riksdagen med olika förslag om åtgärder för fler jobb. I en av punkterna föreslås att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader men detta har det talats mycket tyst om i valrörelsen.

Det är ytterligare ett förslag som försämrar anställningstryggheten och förskjuter balansen i den svenska arbetsrätten. Provanställning är en möjlighet för att pröva om någon är lämplig för jobbet men är också en mycket otrygg anställningsform eftersom det i princip inte krävs några skäl för att avsluta anställningen. Sex månader är mer än tillräckligt för att bedöma någons lämplighet. Risken är uppenbar att en sådan regel skulle ge arbetsgivare ytterligare ett medel för att visstidsanställa. Det bidrar till att öka otryggheten i arbetslivet för arbetstagaren. Förslaget känns både oseriöst och tendensiöst.

Om alliansen och Svenskt Näringsliv får gehör för dessa krav skulle det förflytta svensk arbetsrätt tillbaka till brukssamhällets tidevarv. Det kan vi inte tillåta!

 

 

 

Mer från samma skribent