fbpx
29 maj, 2015 | Sofia Johansson | Statligt uppdrag

All anställningstid ska ge tjänstepension

Staten ger inte sina medarbetare de högsta lönerna men som statligt anställd har man ofta något av de bästa villkoren på svensk arbetsmarknad. En del av villkoren är att statligt anställda tjänar in tjänstepension. Nu vill arbetsgivaren ändra på tjänstepensionsavtalet och därför sitter ST och Arbetsgivarverket och förhandlar.

Det är viktigt att staten kan fortsätta att ha bra arbetsvillkor för att kunna attrahera kompetenta medarbetare som kan utföra statstjänstemannauppgifter på ett rättssäkert sätt och med likabehandling av medborgaren i fokus. Det är en fråga om demokrati.

Igår höll ST stämma och tog följande uttalande om pensioner:
Trenden under flera år har varit att allmänna pensionssystemets andel av den totala pensionen minskar. Det innebär att ju senare man är född desto längre måste man arbeta för att uppnå en bra allmän pension och desto viktigare blir det med en bra tjänstepension.

Just nu pågår förhandlingar mellan Fackförbundet ST och Arbetsgivarverket om tjänstepensioner. Vi i ST har utgångspunkten att medarbetare ska tjäna in avtalspensionen under hela sin anställning. Därför ska föräldralediga och sjukskrivna inte drabbas negativt av minskad avtalspension. Därför bör de över 65 år som väljer att jobba längre också tjäna in avtalspension.

För att kunna få en bra pension måste man orka arbeta hela sitt arbetsliv och för att möjliggöra det vill vi att de medarbetare som behöver får gå i delpension. För att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft behövs bra villkor där tjänstepensionen är en väsentlig del.

Fackförbundet ST uppmanar Arbetsgivarverket att dela vårt synsätt att det krävs ett bra tjänstepensionsavtal för att öka attraktionskraften och för att försäkra sig om att vi fortsätter att ha en statsförvaltning i världsklass.

Mer från samma skribent