fbpx
Här sitter vi och jobbar tillsammans runt ett bord
8 januari, 2019 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Aktivt medarbetarskap för arbetsglädje på jobbet

Det finns flera sätt för att skapa arbetsglädje på jobbet. Ett aktivt medarbetarbetskap är ett sådant. I en tillåtande arbetsorganisation där människor respekteras och kan det fungera. Här tipsar vi om en bok i aktivt medarbetarskap:

Många av oss är tillbaka på jobbet efter julledigheten. Nu väntar oxveckorna utan några längre jobbstopp förrän långt fram i vår. Vissa känner sig utvilade och energiska inför våren, andra är trötta. Hur ska vi, var och en av oss, tanka energi och hur ska vi bete oss som kollegor och chefer för att hjälpa varandra att skapa arbetsglädje och därmed bidra till en bra arbetsmiljö? Anna Tuvessons bok om medarbetarskap som kom för några år sedan innehåller en rad tips för arbetsglädje i vardagen. Det handlar inte om att springa runt på jobbet och vara jätteglad hela tiden utan mer om att skapa sig en god känsla där vi känner att vi har meningsfulla uppgifter, att det vi gör betyder något, där vi känner oss uppskattade av andra. Vi kan också bidra till varandras arbetsglädje på olika sätt. Några tips ur boken är att:

 • Ge positiv återkoppling, även tillkortakommande kan tas upp på ett bra sätt för att landa väl.
 • Lyssna och ställ intresserade frågor till kollegor som visar att du bryr dig deras arbetsuppgifter.
 • Dela med er av varandras kunskaper och erfarenheter. Lyft fram goda exempel när fler är med och lyssnar.
 • Vara beredda att hjälpa en kollega som har fastnat.
 • Leta aktivt efter lösningar när svårigheter uppstår så att ni kan komma vidare.

Chefer och medarbetare

Vi har alla ett ansvar för att sprida trivsel på arbetet –  chefen såväl som medarbetarna. Mycket ansvar läggs på chefens axlar. Vi behöver även prata mer om ”medarbetaransvaret”, skriver Anna Tuvesson.

”Precis som chefer får utbildning i ledarskap menar  Anna Tufvesson  att det är nödvändigt att organisationer låter sina medarbetare gå kurser och få utbildning i ”medarbetarskap”.

–  Det är ingen som förväntar sig att chefer ska vara duktiga i ledarskap från början. Det är något som man måste träna på och det satsas också mycket på det. På samma sätt är det inte självklart att alla vet hur de ska vara goda medarbetare. Det måste man också öva på. Genom att utbilda, träna och reflektera över medarbetarskap tror jag att vi kan skapa en bättre arbetsmiljö.

Att investera i arbetsmiljön är en välinvesterad investering, visar olika studier. I boken ”Aktivt medarbetarskap” hänvisas till en studie av Malin Lohela Karlsson (Angelöw 2015) som visar att ett genomsnittligt produktionsbortfall för en person som upplever arbetsmiljöproblem på jobbet ligger på 30-40 procent per arbetad timme. Det blir i snitt 12-16 timmars bortfall i veckan per person.

För att bidra till vår egen arbetsglädje kan vi enligt författaren sträva efter att uppnå så många av följande punkter som möjligt:

 • Arbetar jag med det jag tycker är meningsfullt och stimulerande?
 • Stämmer mina personliga värderingar överens med organisationens?
 • Är jag delaktig i de frågor som är viktiga för mig?
 • Har jag tydliga uppdrag och mål att jobba mot?
 • Tar jag ansvar för min arbetsmängd och arbetstakt?
 • Provar jag regelbundet nya arbetsuppgifter och utmaningar?

Arbetsmiljö och trivsel på jobbet är en av de viktigaste frågorna för STs medlemmar. Mer information och tips om arbetsmiljö hittar du på www.st.org under sidorna om arbetsmiljö och rapporter.

 

Mer från samma skribent