fbpx
Framtidsjobb 2013-2018
13 juni, 2013 | Anna-Karin Glanberg | Arbetsmarknad

160 000 framtidsjobb i staten

Nyligen presenterade ST rapporten Framtidsjobb i staten. Denna rapport syftar till att kartlägga statens rekryteringsbehov på fem års sikt. Rapporten visar att det inom fem år skapas omkring 160 000 nya jobbchanser i statlig sektor. Uppskattningsvis 30 000 av dessa jobbchanser uppstår som en följd av pensionsavgångar. Den här personalomsättningen öppnar också dörrar för yngre personer; av dem som var statligt anställda år 2012, men inte arbetade där två år tidigare, var två av fem 29 år eller yngre.

Två av fem statliga arbetsgivare vill också ändra personalens övergripande kompetensprofil. Arbetsgivarna vill minska antalet administrativ personal, vaktmästare och i viss utsträckning chefer. Istället vill man öka antalet högskoleutbildade, särskilt ingenjörer, nationalekonomer, IT-specialister, jurister, miljövetare, personalvetare, statistiker samt statsvetare.

Statliga myndigheter har alltså ett stort rekryteringsbehov vad gäller högskoleutbildad personal, vilket utgör en utmaning för deras kompetensförsörjning. För klara denna utmaning behöver staten bli en attraktivare arbetsgivare. Enligt STs rapport anser mer än hälften av de statliga arbetsgivarna att den viktigaste komponenten för att underlätta rekryteringsarbetet är att kunna erbjuda intressantare karriärmöjligheter. Karriärutveckling spelar alltså en central roll för myndigheters kompetensförsörjning, vilket i sin tur är en förutsättning för att nå sina verksamhetsmål. Därför är arbetet med karriärutveckling en strategisk fråga som bör ha en tydlig koppling till myndigheters kärnverksamhet.

Statskontoret konstaterade i en rapport år 2011 att det strategiska karriärsutvecklingsarbetet inom staten fortfarande var i sin linda. STs rapport visar att många statliga arbetsgivare fortfarande ser detta som en prioriterad fråga för att underlätta deras rekryteringsarbete. Men den mest grundläggande anledningen till att förbättra det strategiska arbetet med karriärutveckling inom staten är att de anställda ska ges möjlighet till utveckling och trivas på jobbet.

Läs mer om framtiden i staten

Mer från samma skribent

2013-06-13 | Anna-Karin Glanberg | Arbetsmarknad

Nyligen presenterade ST rapporten Framtidsjobb i staten. Denna rapport syftar till att kartlägga statens rekryteringsbehov på fem års sikt. Rapporten visar att det inom fem år skapas omkring 160 000 nya jobbchanser i statlig sektor. Dela det här:Klicka...