fbpx
Vi går igenom antalet jobbchanser i staten
9 december, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

142 000 jobbchanser i staten men fler unga behöver se staten som en attraktiv arbetsgivare

Det finns många och spännande jobb att söka i staten. Men vad är det som lockar mest? När vi frågar unga vuxna upp till 24 år vad de tycker skulle vara mest attraktivt med att jobba i statlig sektor så svarar många trygghet, möjligheter att få göra skillnad och samhällsnytta. Stora möjligheter att kombinera jobb med fritid och familjeliv står också högt upp på önskelistan. 1 av 3 unga kan tänka sig att jobba i staten. Men många unga har ganska liten eller ingen kunskap alls om vad statlig sektor är. Det visar vår nya rapport ”Framtidsjobb i staten – prognos över rekryteringsbehov och jobbchanser”. ST erbjuder även studenter medlemskap och det är en av anledningarna till att vi har tagit fram rapporten.

I rapporten redovisar vi specifikt hur statens rekryteringsbehov ser ut nu och några år framåt. Vi räknar bland annat med att det kan skapas cirka 142 000 nya jobbchanser till och med år 2020. Många jobbchanser blir till som följder av pensionsavgångar, generationsskiften och naturlig jobbrotation, det vill säga, att människor byter  jobb eller bransch. Men det stannar inte här. Vi ser att det behövs ytterligare några tusen fler medarbetare för att rusta upp försvaret och polisen, förbättra infrastrukturen och stärka upp kontaktmyndigheterna.

Men vilka kunskaper och vilken kompetens krävs för att få jobb i staten? Vad letar arbetsgivarna efter? Hur ser de på tidigare erfarenheter och personliga egenskaper? Vår rapport visar att det krävs en hög utbildningsgrad och tidigare relevanta jobberfarenheter för att ha störst chans att få jobb i statlig sektor.

– Staten har alltid haft högst utbildade jämfört med privat- och kommunal sektor. Men nu ser vi att till vissa orter och kompetenser blir det allt svårare att hitta lämpliga kandidater för att konkurrensen ökar om de som är välutbildade, säger Britta Lejon i en intervju med tidningen Arbetet. Idag är utbildningsnivån generellt sett högre inom staten än inom andra sektorer, 75 procent har en eftergymnasial utbildning.

Vi ser alltså att konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar samtidigt som den statliga arbetsgivaren ställer allt högre krav på dem som de vill rekrytera. Förutom universitetsutbildning krävs ofta tidigare erfarenhet från statligt- eller offentligt arbete, stor kännedom om myndighetsutövning, flexibilitet och erfarenhet från utredningsarbete och projektledning. Våra undersökningar visar att 3 av 4 statliga arbetsgivare letar efter kandidater med universitets- och högskoleutbildning, helst med examen och gärna med extra påbyggnadsutbildning. Erfarenheter av projektledning och myndighetsutövning liksom tingsmeritering för jurister är attraktivt. Relevant arbetslivserfarenhet eller specifik kompetens som kan kopplas ihop med arbetsbeskrivningen på sökt tjänst är också intressant. Det är ett grundkrav att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, vara samarbetsinriktad, analytisk och initiativrik samt ett extra plus att vara språkkunnig.

ST tycker att det är viktigt att det ställs höga krav på de personer som valt att arbeta på medborgarnas och demokratins uppdrag. Nästan alla av oss kommer ju i kontakt med staten många gånger under livet. Det sker alltid i situationer när det är väsentligt att service ges effektivt, korrekt och med respekt för hur våra individuella behov och situationer ser ut. Inte sällan sker det när vi befinner oss i ett utsatt läge.

Men för att kunna konkurrera med andra sektorer och för att lyckas med rekryteringen behöver fler unga se staten som en attraktiv arbetsgivare. Det staten kan göra är att erbjuda bra anställningsförmåner med konkurrenskraftiga löner, erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Karriärmöjligheterna behöver också bli tydligare och fler behöver få en fast anställning –  staten behöver helt enkelt ta täten och gå före.  Här är några förslag till förbättringar som ST driver:

 • Öppna och transparanta karriärvägar – alla medarbetare ska veta när nya tjänster är aktuella hur och när dessa ska tillsättas.
 • Mentorprogram för nya medarbetare – som ny på en arbetsplats kan det vara skönt att ha någon att fråga eller få handledning av. Ett mentorskap kan främja personlig och professionell utveckling och hjälpa till att föra över kunskap mellan personer eller arbetsgrupper.
 • Obligatorisk statstjänstemannautbildning med uppföljning för medarbetare och chefer.
 • Fasta jobb för permanenta arbetsuppgifter – knappt var fjärde som jobbar i staten är visstidsanställd. Det leder till otrygghet och ryckighet i verksamheten. Vi tycker att fasta anställningar ska vara norm för permanenta arbetsuppgifter. Det är också dags att ta bort den särskilda anställningsförordning som finns inom staten och som öppnar upp onödigt mycket för visstidsanställningar.
 • Tydliga regler för myndighetsutövning – det är en oroväckande utveckling att myndigheter allt mer anlitar privata utförare med konsekvenser att delar av myndigheternas kärnuppdrag utförs av privatanställda. Det innebär att medborgarnas insyn och möjligheter att utkräva ansvar minskar.
 • Meddelarfrihet/skydd för alla som jobbar på statligt uppdrag – ST vill att även de som jobbar i statliga bolag ska omfattas. Det finns en sådan rätt idag för de som jobbar i kommunala bolag.
 • Nollvision mot hot och våld – regeringen bör upprätta en nollvision mot hot och våld i statlig verksamhet, till exempel kan regleringsbreven användas som styrdokument.

Här kan du ladda ner hela rapporten.

Rapporten i sammandrag:

 • Uppskattningsvis kan 142 000 nya jobbchanser skapas i staten till och med år 2020.
 • De vanligaste skälen till att jobbchanser uppstår är normal jobbrotation (att anställda byter jobb), pensionsavgångar och beslutade politiska krav på verksamheten.
 • Flest jobbchanser skapas inom yrken som civilingenjörer och tekniker med specialkompetenser, civilekonomer med inriktning mot nationalekonomi, IT-specialister, jurister med tingsmeritering och inriktning mot EU-rätt/förvaltningsrätt, miljövetare och naturvetare inom miljövård, kvalificerade statsvetare/kvalificerade handläggare med specialistkunskaper.
 • Kompetenskraven i staten ökar. Den statliga arbetsgivaren söker nya medarbetare med högskoleutbildning och specialistkompetens, tidigare erfarenheter från statligt/offentligt arbete, stor kännedom om myndighetsutövning, erfarenheter av utredningsarbete och projektledning.
 • Den statliga arbetsgivaren framhåller 1) Intressanta arbetsuppgifter 2) Bra personalpolitik 3) Personlig utveckling 4) gott rykte och anseende 5) Bra balans mellan arbete och fritid vid nyrekrytering. Faktorer som bra löneförmåner/hög lön, möjligheter till avancemang och trygghet kommer längre ner på listan.
 • En tredjedel av de unga vuxna (18 – 24 år) kan tänka sig att jobba inom staten men många unga har en ganska låg kännedom om statlig sektor. 6 av 10 har ingen eller ringa kännedom om statlig sektor. Även bland dem som studerar på högskolor och universitet och som står nära i tid att påbörja sitt yrkesliv är kännedomen om statlig sektor relativt liten. 4 av 10 känner inte alls till eller känner endast till något om statlig sektor.

Mer från samma skribent