fbpx
2020-12-04 | Henrik Ludvigsson | Arbetsmarknad

Fackförbundet ST arrangerade, tillsammans med Arena Idé, ett webbinarium torsdagen den 3 december om vem som gynnas av Arbetsförmedlingens reformering. Där, och i vår rapport ”3 förslag för en bättre reformering av Arbetsförmedlingen” som då...

2020-11-26 | Martina Saar | Diskriminering

Det är inte alltid lätt eller för den delen särskilt populärt att prata om att utländsk bakgrund kan påverka ens möjlighet på svensk arbetsmarknad. Statistiska Centralbyråns (SCB) definition för utländsk bakgrund är en person som antingen är utrikesfödd...

Skribenter

Previous Next
2020-11-18 | Björn Hallberg | Chefskap

I rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” har vi inte bara kommit fram till att våra medlemmar överlag tycker att distansarbete fungerar bra. Vi har också konstaterat att våra chefsmedlemmar känner likadant. Men, liksom alla...

2020-11-09 | Martina Saar | Arbetsmiljö

Jobbar hemifrån gör även många av Fackförbundets STs medlemmar, närmare bestämt två tredjedelar, vilket framgår i vår rapport Jobba hemifrån – är distansarbete är för att stanna? I diskussionen om distansarbete finns två viktiga komponenter. Nämligen en...

1 2 3 100