Idag, den 7 oktober, mobiliserar fackförbund världen över för att uppmärksamma World Day for Decent Work. Med den internationella fackliga paraplyorganisationen ITUC (International Trade Union Confederation) i spetsen uppmanar Fackförbundet ST till respekt för anständiga villkor på arbetsplatsen och respekt för arbetares rättigheter.

 
ILO (International Labour Organization) definierar anständigt arbete som möjligheten till arbete som genererar en skälig inkomst, säkerhet på arbetsplatsen, frihet att kunna uttrycka farhågor rörande arbetet samt möjlighet att delta i beslutsfattande rörande det samma. Definitionen har tagits fram av de tre parter som tillsammans utgör ILO, det vill säga regeringar, arbetsgivar-organisationer och arbetstagarorganisationer.

 
Medan världens samlade BNP har tredubblats sedan 1980, har fortfarande en stor del av jordens arbetande befolkning bristfälliga anställningskontrakt, löner som inte garanterar en skälig levnadsstandard och arbetar under otrygga och ofta rent farliga villkor. Sett till världens totala arbetskraft, oavsett om de jobbar inom formell eller informell sektor, är endast 7 procent fackligt organiserade.

 
Union to Union, den ramorganisation mot vilken ST arbetar, har idag valt att uppmärksamma de fruktansvärda förhållanden som migrantarbetare i Qatar arbetar under. Över 94 procent av arbetskraften i Qatar är migrantarbetare och har i egenskap av migranter berövats sina rättigheter att organisera sig fackligt. I arbetet med att bygga arenor och vägar inför fotbolls-VM 2022 har hittills 1400 arbetare mist livet.

 
Exemplet med Qatar är bara ett av många där nationella lagstiftare låter ekonomiska intressen gå före grundläggande mänskliga rättigheter. I många länder är facklig organisering olaglig och fackligt engagerade riskerar allt från försämrade karriärmöjligheter till både fängelse och misshandel enbart på grund av sin vilja att arbeta för fackliga rättigheter.

 
Det här är också anledningen till varför ST anser att internationellt fackligt arbete är viktigt och att det är självklart att vara med och stötta uppbyggnaden av demokratiska fackförbund i andra delar av världen. En enad global fackföreningsrörelse med en hög organisationsgrad i ryggen är den bästa garanten för rättvisa arbetsvillkor världen över.

 

Med totalt 175 miljoner medlemmar, STs inräknade, är ITUC den största medlemsbaserade organisationen i världen. Det är 175 miljoner människor som vill kunna vara med och påverka sina villkor på arbetsplatsen och som tycker att andra också ska ges samma möjlighet. Tillsammans har vi chansen att kräva anständiga villkor på jobbet och visa beslutsfattare att facket är en kraft att räkna med.