Idag deltar STs förbundsordförande Britta Lejon på Statskontorets Förvaltningspolitiska dag. En heldag med fullt fokus på förvaltningspolitik där myndighetschefer, forskare och chefer från riksdagen och regeringskansliet deltar. Där kommer hon att lyfta frågan om en utbildning för de som anställs i staten, vi frågade henne varför. 

Varför behövs en statstjänstemannautbildning för de som jobbar i staten? 

Vi har en väldigt bra statsförvaltning i Sverige, men det gäller att se till att vi fortsätter att ha det. De senare åren har det varit en del skandaler och grova överträdelser, jag tänker till exempel på Statens Fastighetsverk och muthistorierna där. Vi har sett allt ifrån den typen av olagligheter till sådant som kanske mer kan beskrivas som dåligt omdöme. Sådana händelser bidrar till att urholka förtroendet för statsförvaltningen. Som medborgare måste man kunna lita på staten och det ska inte finnas anledning att misstänka att det pågår oegentligheter, att det förekommer korruption eller att rättssäkerheten är satt åt sidan.  

Löser en utbildning de här problemen? 

En statstjänstemannautbildning är en bra början. Men det får inte stanna där. Det behövs också en diskussion på arbetsplatserna, vad betyder de här reglerna för oss som jobbar här, med den här typen av ärenden? För väldigt ofta handlar att jobba i staten om att göra svåra avvägningar mellan saker som måste prioriteras.  Ofta har den statligt anställda målkonflikter att hantera. Man ska både avgöra ärenden snabbt, effektivt och med så lite resurser som möjligt, men det ska också ske på ett rättssäkert sätt. Vad väger tyngst?  

Det är inte alltid så lätta avvägningar att handskas med så vi behöver ha de diskussionerna i vardagen. Vi behöver skapa en större kunskap och en större medvetenhet om att det här inte är lätt och som statligt anställd kan man inte lämnas ensam i de här besluten. En utbildning hjälper oss i staten att fokusera på de här frågorna och att ha dem på agendan. Utbildning gör också att när någon vill gena och göra fel så vet omgivningen att det här är fel och vågar säga ifrån.  

Riksdagen håller ju med ST om att detta behövs och har bett regeringen ta fram en sådan utbildning, betyder det att det är klart nu? 

Nej, så enkelt är det ju inte. Men nu har vi fått det viktiga politiska beslutet att det ska bli såhär. Nu återstår bara frågan hur. Hur det ska genomföras blir nog nästa regerings huvudvärk, för det kommer inte att hinna genomföras innan valet. Men vi har fått ett beslut i stor majoritet i riksdagen och det är en enorm seger att så många håller med oss om att en statstjänstemannautbildning är en viktig åtgärd.