Trygghetsavtalet är framförhandlat för att öka tryggheten för de statligt anställda. Avtalet kompletterar bland annat för den som blir arbetslös så att hon eller han får ut 80 % av sin tidigare inkomst, liksom hjälp att hitta nytt arbete samt förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbristsituationer. Bakgrunden till trygghetsavtalet var de statliga livstidsanställningarna […]

Läs hela inlägget