Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi driver på för att det ska jobbas med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi vill att personalen involveras vid förändringar, att arbetet planeras så att det finns tid för reflektion och återhämtning. Bryt den osunda utvecklingen. Låt inte människor braka rakt genom väggen. Vägra väggen 2019.

Läs hela inlägget