Sifferlösa avtal var på tapeten i tisdags när medlingsinstitutet bjöd in parterna på arbetsmarknaden för debatt och dialog kring sin syn för en bra lönebildning. Här kommer först lite bakgrund varför arbetsgivaren vill ha sifferlösa avtal och varför fackförbund väljer att teckna dessa avtal samt några argument för att det långsiktigt bästa ur ett arbetstagarperspektiv […]

Läs hela inlägget