De statliga myndigheterna har sedan en tid ett krav på sig att sänka lokalkostnaderna. Naturligtvis är det bra att statliga myndigheter kan minska sina lokalkostnader – men det ska inte ske på bekostnad av arbetsmiljön. Kravet innebär att många av de myndigheter som har sina kontor centralt exempelvis i Stockholm flyttar från de centrala delarna […]

Läs hela inlägget