ST skänker 150 000 kronor till UNHCR. Men det krisläge som uppstått kräver också en väl fungerande mottagning och en rättssäker prövning av asylärenden. Migrationsverket måste ges tillräckliga resurser och en bra arbetsorganisation så att rättssäkerheten och myndighetsutövningen kan garanteras. På så vis kan Sverige fortsätta att vara ett öppet och rättssäkert samhälle.

Läs hela inlägget