Den arbetsgivare som vill främja den psykiska hälsan för sina anställdas ska se till att de får kontroll och inflytande som svarar mot de krav de ställs för, med tydliga mål. Hälsofrämjande är också anställningstrygghet, och balans mellan insats och belöning, och mellan arbete och fritid. Det gäller inte minst när IT-verktyg ska utvecklas. Involvera medarbetarna i utvecklingsprocessen och se till att IT blir en friskfaktor istället för en risk. Det behöver inte vara svårare än så.

Läs hela inlägget