I september besökte ST Bryssel tillsammans med SEUU, vårt ukrainska samarbetsförbund. Under besöket träffade vi representanter från olika EU-institutioner och fackliga organisationer. Besöket syftade till att ge de ukrainska deltagarna en inblick i EU-samarbetet och hur ett framtida EU-medlemskap skulle påverka Ukraina.

Läs hela inlägget