I år skänker ST sin julgåva till det globala facket PSI:s solidaritetsfond för att stötta de eboladrabbade länderna i Västafrika. De insamlade medlen går till akut solidaritet med drabbade och deras familjer i Liberia, Guinea och Sierra Leone. PSI har parallellt med det också påbörjat ett mer långsiktigt arbete med fackförbunden i regionen för att hitta lösningar mot sjukdomen på sikt.

Hälso- och sjukvårdsarbetare tillhör en av de grupper som drabbats allra hårdast av epidemin. Redan i mars i år slog det västafrikanska nätverket för sjukvårdsarbetare larm om urusla villkor och undermålig skyddsutrustning för de som dagligen arbetar med virusets offer. Idag är var tionde smittad sjukvårdsarbetare.

De medel som samlas in till solidaritetsfonden kommer att gå till PSI-förbund i regionen vars medlemmar och familjer drabbats av viruset. Stödet kommer särskilt att riktas mot hälso-och sjukvårdsarbetare som dött i sjukdomen och vars familjer nu saknar försörjning. Men för att komma till bukt med de underliggande problem som gjort att epidemin fått sådan utbredning i de drabbade länderna krävs också ett helt annat långsiktigt arbete.

Läkare utan Gränser och internationella smittskyddsexperter har lyft just undermåliga sjukvårdssystem och hälsoarbetares arbetsvillkor som den största faktorn bakom Ebolavirusets snabba utbredning. Fackliga grundkrav som tillgång till skyddsutrustning, nödvändig utbildning samt rimliga löner och arbetsvillkor skulle räcka långt för att stävja den pågående epidemin och förebygga nya utbrott.

En långsiktig lösning på Ebolautbrottet kräver att staten kan tillgodose medborgarnas behov av grundläggande sjukvård och kan inte hanteras enbart av internationella frivilligorganisationer. Här har regionens fackförbund en viktig uppgift att lyfta dessa frågor i dialog med sina nationella regeringar och internationella samarbetspartners. PSI  och förbunden i regionen har därför påbörjat ett mer långsiktigt strategiskt arbete både för att förbättra villkoren och skyddet för hälsoarbetare och ett politiskt påverkansarbete kring utveckling av hälsosektorn.

Vill du bidra? Klicka här.