De fristående fackförbund som bildades i kölvattnet av den arabiska våren utsätts idag för övergrepp och repressalier av både gamla och nya regimer i regionen. Ett sådant är det fristående förbundet för offentlig förvaltning SNAPAP i Algeriet. SNAPAPs ordförande Rachid Malaoui avskedades i somras från sin tjänst som universitetslärare på grund av sitt fackliga engagemang. Malaoui har fortfarande inte fått bemöta de anklagelser som riktas mot honom och har inte fått något besked gällande om och när han kan gå tillbaka till sitt arbete. Detta är bara ett i raden av systematiska kränkningar den algeriska regimen riktar mot den fristående fackföreningsrörelsen i landet. Detta trots att Algeriet undertecknat ILOs konvention 187 om fackliga rättigheter. Tillsammans med det globala facken PSI och  ITUC skickar ST idag ett protestbrev till den Algeriska regimen med uppmaningen att omedelbart återinsätta Malaoui och engagera sig i dialog med SNAPAP.

Sedan 2012 har ST ett projekt med bland annat SNAPAP som syftar till att stötta nybildade demokratiska förbund i regionen. Läs mer om protesten på STs hemsida.

Bild Kristofer Samuelsson