Igår invigdes West Pride som går av stapeln 7-11 juni i Göteborg. ST deltar i regnbågsparaden den 10 juni under parollen HBTQ på #statligtuppdrag. För oss är deltagandet ett sätt att ta tillfället i akt och tydligt visa att Fackförbundet ST står för ett inkluderande samhälle och arbetsliv.

Det kan tyckas vara en självklarhet  utifrån våra värderingar om allas lika värde, men är något vi behöver påminna både oss själva och omvärlden om. Ett exempel på det är den insändare som publicerades i senaste numret av STs medlemstidning Publikt. Inläggsförfattaren uppmanar ST till att ”sköta det ni ska” och menar att Pride inte är något som ett fackförbund ska engagera sig i.

För oss är det precis tvärtom.  Det är helt rätt för ett fackförbund som ST att delta i Pride. Frågan om HBTQ-personers rättigheter är i allra högsta grad en facklig fråga. Vi vill se ett inkluderande arbetsliv och därför arbetar vi mot diskriminering på arbetsplatserna. En ska kunna vara sig själv på sin arbetsplats och slippa bli ifrågasatt eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.  Det är en fråga både om diskriminering och arbetsmiljö. Fackliga kärnfrågor alltså.

Själva paraden är också ett sätt att visa att vi vill ha en öppen stad där alla kan vara sig själva i det offentliga rummet. Ett hot mot demokratin är det hat och våld som riktas mot HBTQ-personer på gator och i våra offentliga miljöer.  Det tar sig också uttryck på arbetsplatsen bland annat genom att  homo, bi-och transpersoner har sämre hälsa och lägre lön än andra.  Som ett demokratiskt, solidariskt och arbetsplatsnära förbund är det därför självklart för ST att delta i Pride.

Här är de Pride-parader ST deltar i 2017