30 oktober, 2014 av

Reformvänliga krafter framåt i Ukraina och Tunisen

I veckan har det hållits val i två av de länder där ST har samarbeten, Ukraina och Tunisien. I båda länderna har valen till parlamentet också varit ödesval och präglats av polarisering och konflikt. Men i båda länderna finns det anledning att vara försiktigt positiv inför resultatet.

Läs hela inlägget
27 oktober, 2014 av

Låt proffsen vara proffs – ST välkomnar översyn av New Public Management

ST är det ledande facket inom statlig verksamhet. STs medlemmar arbetar på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, verk, bolag, stiftelser, universitet och högskolor. Redan inför valrörelsen var vi snabbt ute och lanserade våra Läs hela inlägget
20 oktober, 2014 av

Gästblogg: Miljarder försvinner genom skatteflykt

Enorma belopp försvinner genom skatte- och kapitalflykt, inte minst från utvecklingsländerna. Afrika förlorar mer i missade skatteintäkter än vad kontinenten totalt får in i bistånd. Det är pengar som skulle kunna användas till att förbättra den offentliga servicen.Men det finns metoder att hejda skatteflykten och att göra en sund skattepolitik till ett verktyg för global utveckling.

Läs hela inlägget
19 oktober, 2014 av

Kan du konsten att jobba hemma?

En god vän berättade att när hon var ny på jobbet hade hennes chef frågat om hon brukade arbeta hemma. Jo, det gjorde hon. Då bad chefen henne att berätta om det. Chefen ville helt enkelt skapa så bra förutsättningar som möjligt för de anstäl … Läs hela inlägget
15 oktober, 2014 av

Mera tid och pengar till forskningen

Fackförbundet ST har under lång tid påpekat behovet av ökad resurstilldelning till högskolesektorn. Vi menar att merparten av de resurser som tillförs sektorn ska vara offentligt finansierade. Det är ett sätt att garantera forskningens frihet och … Läs hela inlägget
9 oktober, 2014 av

I Kiev är allt som vanligt men ändå inte.

Det är Putin, storpolitiken, korruptionen, oligarkerna och ett uselt Ukrainskt ledarskap som lett fram till det krig vi ser idag.

Läs hela inlägget
29 september, 2014 av

Är allt frid och fröjd med statens arbetsmiljö?

Arbetsgivarverkets rapport ”Arbetsmiljö i statlig sektor 2013”. Rapporten pekar på vikten av friskfaktorer i arbetslivet som vi ska vårda och förstärka. Men i rapporten saknas en uttalad ambition att förbättra arbetsmiljön.

Läs hela inlägget
Hur står det till med arbetsmiljön i staten?
11 september, 2014 av

Vart tog jobbfrågan vägen i valrörelsen?

Snart är det val och vi har en hög arbetslöshet i Sverige. Hur kan det komma sig att politiska partier säger att det är den viktigaste frågan och ändå är det inte en av de frågor som diskuteras mest i valrörelsen?

Läs hela inlägget
8 september, 2014 av

Strejkrätt under hot

Årets internationella arbetskonferens i Genevé slutade i ett totalt sammanbrott i förhandlingarna mellan arbetsgivare och fack. Därmed hotas hela ILO och det unika trepartssamarbetet mellan arbetsgivare, fackförbund och världens regeringar som är en grund för rimliga arbetsvillkor världen över.

Läs hela inlägget
2 september, 2014 av

Analys av S-valmanifest: Goda jobbambitioner men satsningar på arbetsmiljön efterlyses

  När lag Stefan Löfven idag lanserar Socialdemokraternas valmanifest sker det nästan på pricken dygnet efter Alliansens presentation. I manifestet utlovas reformer på drygt 40 miljarder kronor med inriktning på jobb, välfärd och skola. … Läs hela inlägget
bild på alliansen
1 september, 2014 av

Analys av alliansen valmanifest

Idag har alliansens valmanifest presenterats. Alliansen föreslår effektiviseringar av myndigheter, nästa år med 810 miljoner kronor och året efter med drygt 1 miljard kronor.. Alliansen kan också tänka sig att utlokalisera fler myndigheter. Om de får styra ska de också skapa en ny jaktmyndighet i Karlstad.

Läs hela inlägget