Kör regeringens flyttlasspolitik i diket?
25 mars, 2015 av

Hur står det till med öppenheten i staten?

Sverige brukar ligga i topp när vi mäter medborgarnas förtroende för staten. Öppenhet och transparens anses vara viktiga förklaringar. En grundsten i demo … Läs hela inlägget
23 mars, 2015 av

Var på kartan ska Länsstyrelserna vara?

Antalet landsting ska minska och slås ihop till regioner föreslår regeringen. Men vad händer då med Länsstyrelserna när länsindelningarna förändras? De två organisationerna hänger ihop.

Läs hela inlägget
9 mars, 2015 av

Tco och Saco inte fackföreningsrörelsen?

Regeringen har startat ett framtidsarbete och säger sig ha en bred representation i analysgrupperna. Bland annat från Fackföreningsrörelsen. Men ingen från Tco eller Saco är med.

Läs hela inlägget
4 mars, 2015 av

Sätt stopp för hot och våld mot statliga tjänstemän

Hur vi har det på jobbet är en av STs viktigaste frågor. För att få veta mer om hur det står till har vi tagit tempen på arbetsmiljön inom staten. Vi har frågat alla STs skyddsombud om hur högt det är till tak på jobbet? Finns det företagshä … Läs hela inlägget
2 mars, 2015 av

Skattefusket inom EU

Genom fallet Luxembourg Leaks uppmärksammades en omfattande skatteplanering inom EU. Den skatteförlust som fuskandet leder till tros för hela EU årligen uppgå till ofattbara 1000 miljarder Euro. Trots att medlemsländerna skulle behöva ökade resurser för att stävja fusket sker stora personalnedskärningar inommånga EU-ländernas skattemyndigheter, en trend som riskerar att stjälpa snarare än hjälpa.

Läs hela inlägget
26 februari, 2015 av

Visst finns det 160 000 framtidsjobb i staten och 5 000 bara i Östergötland

Idag gjorde jag sällskap när Britta Lejon besökte Östergötland. På en inbjudan från landshövding Elisabeth NilssonLäs hela inlägget
Strejk
18 februari, 2015 av

Värna vår rätt att strejka!

Fram till slutet av 2007 levde vi i tron att Kollektivavtalen och strejkrätten var skyddade genom speciella garantier i förhållande till det svenska medlemskapet till EU. I dag står det utom allt tvivel att det finns en motsättning mellan den svenska arbetsrätten och reglerna i EU om en marknad fri från ”hinder”.

Läs hela inlägget
11 februari, 2015 av

Statens kaka är liten och otrygg

Det var igår en riksdagsdebatt om visstidsanställningar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa att hon vill stärka skyddet för anställda samtidigt som en viss flexibilitet ska vara kvar. ST har alltför många medlemmar som är visstidsanställda och vi vill att möjligheten till stapling av anställningar ska upphöra.

Läs hela inlägget
Gender
5 februari, 2015 av

Staten går före men när kommer näringslivet?

Regeringen har bett åtta myndigheter att göra insatser för att öka andelen kvinnor som är chefer. I genomsnitt är 43 procent av cheferna i staten kvinnor. Det finns ju andra sektorer där kvinnor i styrelser och som chefer saknas i betydligt högre grad.

Läs hela inlägget
28 januari, 2015 av

Goda karriärmöjligheter i staten – men vill unga jobba där?

Hur ser möjligheterna ut för unga vuxna att göra karriär i staten? Vilka kompetenser letar staten efter och vill unga och välutbildade jobba på våra myndigheter? Och i så fall med vad? Vad är viktigt när unga vuxna väljer yrke och jobb? Idag … Läs hela inlägget
20 januari, 2015 av

Gärna jämställda löner

Idag träffas ordföringar från Lo, Tco och Saco för en gemensam konferens. Konferensens tema är är löneskillnader mellan män och kvinnor. Strax före jul gav arbetsmarknadsministern Medlingsinstitutet ett uppdrag att analysera löneskillnaderna i Sverige och att föra diskussioner med arbetsmarknadens parter utifrån analysen. Bra initiativ men ST vill också att det ska införas årliga lönekartläggningar.

Läs hela inlägget