Nästa vecka deltar fackförbundet ST på Almedalen, för att prata om statliga uppdrag och statlig verksamhet i världsklass. Hur har till exempel Skatteverket gjort för att vända från att vara en illa omtyckt myndighet med ett krångligt regelverk till att få ett stort ökat förtroende och gott anseende  – och vad kan Arbetsförmedlingen göra för att få en bra utveckling? Hur säkrar vi samhällsdemokratin genom att värna öppenhet och meddelarfrihet inom statliga verksamheter? Hur skapar vi bra arbetsmiljö utan hot och våld för anställda i offentlig verksamhet?

Det är varje dag som jobbet görs och inte under en vecka i Almedalen. Genom kampanjen På Statligt Uppdrag har många statliga experter berättat om sina jobb: Det blir levande och nära, i var dag. En röd tråd bland dessa exempel är att man vill göra nytta och kunna ge bästa möjliga service och stöd. Här är ett av dem:

Många vill se dig och mig som sina uppdragsgivare, inte politikerna. Det finns frustrationer i att arbetet blir alltmer administrativt, att man fastnar i systemen istället för att få jobba med kärnuppdragen för bästa möjliga nytta. Karin på Arbetsförmedlingen illustrerar det väl genom sin sång om en arbetsförmedlares vardag.

Det är lätt att tänka på staten som stora gråa anonyma kolosser. Men det är människor som jobbar för staten och för oss i samhället. Det är de som gör och är uppdragen, inte systemen. Den statliga verksamheten är bred och innefattar bolag, myndigheter, verk och universitet och högskola. Vad alla har gemensamt är att man vill göra ett bra jobb för dem på vars uppdrag man jobbar: Medborgarna och allmänheten, det vill säga dig och mig.

Några kortfakta om statliga uppdrag:

  • Staten står för 4,8 procent av BNP
  • Drygt 235 000 personer är statligt anställda i Sverige. Det innebär att den statliga sektorn motsvarar ungefär sex procent av arbetsmarknaden
  • 160 000 nya jobbchanser skapas inom staten fram till 2018 när medarbetare går i pension
  • Inom den statliga sektorn finns ungefär 320 statliga arbetsgivare (myndigheter, högskolor/universitet, statliga bolag)
  • Tre av fyra statligt anställda har en högskoleutbildning, majoriteten har en utbildning som är längre än två år
  • 52 procent av de anställda inom statlig verksamhet är kvinnor
  • 43 procent av cheferna är kvinnor inom statlig verksamhet