Det här är Fackförbundets STs blogg för analyser, rapporter och kommentarer. ST är fackförbundet för dem som jobbar på statens och medborgarnas uppdrag. Vi som skriver här är utredare, kommunikatörer och förhandlare. Vi finns alla på STs förbundskansli. På bloggen hittar du inlägg och kommentarer i fackliga frågor. Dessutom publicerar vi rapporter och statistik från vår verksamhet. Vi gör personliga inlägg som utgår från STs värderingar men de ska inte i varje detalj tolkas som Fackförbundet STs ståndpunkter.