I gårdagens SvD skriver ledarskribenten Susanna Popova att det är helt fel att titta på frågan om visstidsanställningar i relation till #metoo Jag håller inte med, tvärtom tror jag att en nyckel för att förstå sexuella trakasserier och maktmissbruk i arbetslivet är just osäkra och korta anställningsformer.

Flera av branschuppropen har tydligt pekat åt just det hållet, att det är svårt att våga berätta om sexuella trakasserier med en otrygg anställning i botten. Unga kvinnor med otrygga anställningar i början av karriären är också den grupp som är allra mest utsatt för sexuella trakasserier av andra kollegor eller av den egna chefen. Det finns flera anledningar till detta. Dels har det naturligtvis att göra med anställningstryggheten, få vågar lyfta trakasserier eller andra arbetsmiljöproblem om risken att uppfattas som besvärlig och obekväm också påverkar möjligheten till fortsatt anställning eller timmar i nästa schema. Timvikarier, visstidsanställda och inhyrda är också sällan med på de eventuella utbildningsinsatser som görs kring arbetsplatsens policys och värdegrund och riskerar därför att missa information om vad deras rättigheter är. Korta anställningar och en liten värld där nästa anställning bygger på kontakter gör också att män (som det oftast handlar om) kan utnyttja sin makt och hota med att förstöra offrets rykte om denne berättar.

På många arbetsplatser där ST har medlemmar är andelen visstidsanställda alldeles för hög och en del medarbetare går med osäkra anställningar år efter år. Vi vet att det finns en problematik med öppenheten generellt på dessa arbetsplatser. Vi vet också att det finns en underrapportering kring hot och våld, och de senaste veckorna har visat att denna underrapportering i allra högsta grad gäller även för sexuella trakasserier. Så nog känns det rimligt att regeringen och Ylva Johansson ser över andelen osäkra anställningar på arbetsmarknaden. En bra början skulle vara att slopa anställningsförordningen som ger statliga arbetsgivare alldeles för stor möjlighet att låta medarbetare vara visstidsanställda långa perioder.

————————

Förekommer sexuella trakasserier på din arbetsplats eller behöver ni förbättra ert förebyggande arbete? ST har tagit fram en handbok med råd och stöd som du kan ladda ner från vår hemsida.