Facket STs förbundsstyrelse har fattat ett modigt och klokt beslut: Förbundet ska gå in i ett aktivt utvecklingsarbete, som kan innebära ett nytt namn och logotyp. Men det är flera saker som ska till. Namnet och logotypen är en manifestation, ett uttryck av vem en är och vad en vill göra och för vem. Då gäller det att man har bestämt sig för det samt då och då omprövar, för att utveckla och inte stå still.

Visst är det lockande att skynda på processen och välja ett namn som inte associeras med Sverigedemokraterna: ”Ursäkta vem sade du att du representerar? Jo, jag är förtroendevald för FACKFÖRBUNDET ST, inte SD, du vet statstjänstemännen, anställda på statligt uppdrag i myndigheter, verk, universitet och högskola samt bolag, ett TCO-förbund”. Och att kansliets kommunikationsenhet får i uppdrag att göra en snabb re design på hela klabbet i färg och form. Så är det fixt och färdig. Fast ändå inte alls. För en hållbar lösning kräver något mer.

Ett fackförbund är en ideell organisation, som består av medlemmar. Det är medlemmarna, som ska definiera vilken organisation de har valt att vara med i och hur den ska representera deras intressen. Det kan tyckas överdrivet att poängtera det, men i en ideell organisation är det inte tjänstemännen som ska sätta agendan. Då gäller det att ta reda på vad medlemmarna vill och vilka behov de har. Och lyssna noga för att hitta det gemensamma.

På STs förbundsstämma 27-28 maj gick startskottet för att ta fram ett långsiktigt mål, en vision, nya kännetecken för förbundet och gå igenom värderingarna: Byggstenar i ett varumärke där förbundet omprövar och definierar vem en är, vad en vill göra och för vem en gör det. I höst blir det fler forum för förtroendevalda och medlemmar att tycka till inför beslut på STs kongress i maj 2016.

Som vägledning finns flera undersökningar och röster från invärld och omvärld. De rösterna säger oss att förbundet och dess representanter, ska vara mer progressiva och påverka arbetslivet för dem, som jobbar på #statligtuppdrag till nytta för medborgarna i stöd och service. De vill se ett fackförbund i tiden med bredare representation än högre medelålder med så kallad vit norm.

Startskottet har gått och förändringen sitter inte främst i namn, form och profil. Den sitter hos alla som på olika sätt är representanter för fackförbundet ST.

Följ gärna med på resan, heja på och tyck till här och i andra möten med STs representanter!