Regeringen beslutade i förra veckan att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander. Doktorander som finansieras med utbildningsbidrag har, utöver lägre ersättning, inte heller samma trygghet som anställda bland annat vad gäller sjuk- och föräldrapenning samt pension. ST har därför drivit på för att utbildningsbidragen ska avskaffas då vi menar att alla doktorander ska vara anställda. Många lärosäten har redan avskaffat utbildningsbidraget, men det är bra att regeringen nu även formellt sätter stopp för ett A-och ett B-lag bland doktorander som i övrigt har samma arbetsuppgifter.

Tyvärr går regeringen inte hela vägen för att säkerställa att alla doktorander får lika villkor. Ett mer omfattande problem än utbildningsbidragen är stipendiefinansieringen. Precis som med utbildningsbidragen leder stipendiefinansieringen till att villkoren för doktorander kan skilja sig markant trots att man utför samma arbete på samma lärosäte eller till och med samma institution.

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson har bland annat i samband med forskningspropositionen som kom förra året uttalat vikten av goda villkor för unga forskare. Detta, tillsammans med bättre karriärvägar inom akademin menar hon är nödvändigt för att Sverige ska fortsätta utvecklas som forskningsnation. Vi på ST kan inte annat än att hålla med och hoppas att det innebär att utbildningsministern nu tar nästa steg och avskaffar stipendiefinansiering i forskarutbildningen.