När vi kommer till Kiev känns allt som vanligt men ändå inte. På Maiden är det nu rent och snyggt, fackföreningarnas hus är inslaget i en vacker bild av frukter och blommor för att dölja spåren av branden.

Men i ett hörn på torget finns fortfarande bilder på ”the heavenly hundrede” de som fick sätta livet till när prickskyttar angrep Maidan-demonstranterna.

Jag skall möta en ung facklig företrädare från östra Ukraina, som nu är en av många internflyktingar i Kiev. Dagen innan vårt möte lämnar han återbud. Han förklarar att så många människor har avrått honom från att tala med företrädare för utländska organisationer, nu när han har för avsikt att återvända till sin familj i Luhansk. Risken blir för stor.

Han har dock förmedlat information till SEUUs ledning i Kiev som berättar hur det en dag kom åtta stycken berusade, och med automatvapen beväpnade ryska separatister till den fackliga federationens kansli i Luhansk. De tvingade styrelsen att lämna staden och genomförde under vapenhot en omröstning där en ny facklig ledning valdes.

I Kiev området menar många att Putin och separatisterna använder Ukrainas många olika identiteter för att splittra landet. Bland vanligt folk finns fortfarande en känsla av att det mångkulturella Ukraina som blommat upp efter självständigheten är landets styrka, och många känner samhörighet med Rysslands folk.

Man är medveten om hur svårt det är att sålla i regimens propaganda, och precis som under Afghanistankriget undanhåller ledningen i Kreml det Ryska folket information om vad man gör och hur många ryska soldater som redan mist livet.
Våra samarbetspartners inom SEUU- förbundet för stadsanställda, berättar hur de ryska facken ringer om alldagliga frågor och är helt oförstående till att Ukraina säger sig vara ockuperat.

En annan person i SEUU menar att det är Putin, storpolitiken, korruptionen, oligarkerna och ett uselt Ukrainskt ledarskap som lett fram till det krig vi ser idag.

Även om SEUUs linje är förhandling, och man menar att Ukraina skall lösa sina egna problem utan yttre inblandning, är många besvikna på Europa.

Man säger; när vi lämnade ifrån oss våra kärnvapen var det med en försäkran från både Ryssland och EU att man skulle stödja Ukraina. Nu angriper Ryssland landet och EU avvaktar.

Den 2 november har separatistområdena Donetsk och Luhansk meddelat att man har för avsikt att genomföra val av politiska ledare och lagstiftande församling. Ukraina riskerar nu varaktig splitring och vägen känns lång till det öppet moderna och mångkulturella land i Europa som Maidan-rörelsen kämpar för.