Den politiska krisen i Ukraina har förvärrats de senaste dagarna. Under söndagen drabbade demonstranter samman med polis när över 200 000 personer samlades för att protestera mot en ny lag som inskränker mötesfriheten.

Den nya lagen som klubbades igenom under kaotiska förhållanden i Ukrainas parlament är en grov inskränkning av mötes- och organisationsfriheten. I praktiken kommer den att kriminalisera den demokratiska oppositionen i landet genom att göra dagens proteströrelse på Maidan-torget i Kiev olaglig. Utrikesminister Carl Bildt säger till Ekot att detta är ett av de allvarliga övergrepp på demokratiska fri- och rättigheter vi sett i Europa i modern tid. I värsta fall är Ukraina på glid mot en Vitrysk utveckling, säger Bildt vidare. Frågan är uppe på måndagens EU-toppmöte och en tydlig markering från EUs sida är att vänta.

Den nya lagen har förvärrat den politiska krisen i landet och försvårar möjligheterna till en samförståndslösning. ST har idag varit i kontakt med vår samarbetsorganisation i Ukraina, Fackförbundet SEUU som fortfarande hoppas på de kommande dagarnas förhandlingar mellan regering och opposition. SEUU menar att kompromiss och förhandling är av största vikt i ett just nu delat land där situationen blir allt mer polariserad.

Det är ytterst allvarligt att President Yanukovych i detta spända läge väljer att vrida tillbaka den demokratiska utvecklingen i landet. Den nya lagen kommer att försvåra för oppositionen och civilsamhällets aktörer och riskerar att äventyra Ukrainas demokratiska utveckling för lång tid framöver. ST kommer de närmsta dagarna ha täta kontakter med SEUU för att avgöra hur vi kan agera för att på bästa sätt stötta förbundet och Ukrainas demokratiska krafter.