Idag, den 10 juni, släpper världsfacket ITUC (International Trade Union Confederation) sin årliga rapport över hur det står till med de fackliga rättigheterna globalt. Att rapporten offentliggörs just den 10 juni är för att den ska kunna tjäna som diskussionsunderlag under ILO:s (International Labour Organization) årliga arbetskonferens som pågår i Geneve.

I den globala rankingen omnämns Ukraina bland de värsta länderna vad det gäller fackliga rättigheter. Även om de grövsta kränkningarna som äger rum sker inom andra sektorer än den offentliga, finns det problem även där. För den offentliga sektorn är det största problemet att de anställda saknar både strejkrätt och tillräckliga kunskaper för att driva en meningsfull social dialog med arbetsgivaren.

STs partnerförbund SEUU vittnar om en annan försvårande omständighet för statligt anställda, nämligen löneläget. För statsanställda i Ukraina har lönerna inte höjts sedan 2007 samtidigt som inflationen i landet har nått skyhöga höjder. Statligt anställda tvingas även ta långa obetalda semestrar – mot sin vilja.

I dagsläget tjänar ungefär 70 % av alla statsanställda tjänstemän motsvarande cirka 500 kronor i månaden, långt under medellön sett till Ukrainas yrkesarbetande befolkning i sin helhet. SEUU kämpar nu för att en minimilön för statligt anställda ska fastställas, en minimilön som enligt SEUUs krav skulle bli cirka 800 kronor i månaden, vilket fortfarande ligger under den ukrainska medellönen.

Med anledning av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har IMF (Internationella valutafonden) lånat ut pengar till den ukrainska statskassan. Lånet åtföljs av krav på nedskärningar inom den offentliga sektorn, något som i princip omöjliggör för den ukrainska regeringen att höja de offentliganställdas löner.

Med en av Ukrainas centralorganisationer i spetsen kräver nu de ukrainska facken en konstruktiv dialog mellan regering och IMF för att garantera schyssta arbetsvillkor och bidra till att jämna ut den ekonomiska ojämlikheten i landet. För att lappa ihop en splittrad nation och säkerställa rimliga förhållanden på arbetsmarknaden gör fackförbunden rätt i att ställa sådana krav.

ITUC:s fullständiga rapport hittar du här:

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf