Europa präglas av sviter efter den ekonomiska krisen, hög arbetslöshet, ökade klyftor och social oro. Många människor är hårt drabbade av den ekonomiska krisen. Det har gjort att allt fler länder har svårt att leverera den sociala trygghet människor förväntar sig.

Även vi i Norden känner av konsekvenserna av den sociala nedrustning som blivit en trend i Europa. Den höga arbetslösheten hotar den sociala stabiliteten i samhället, och våra välfärdssystem. När otryggheten växer och klyftorna i samhället ökar, höjs även kraven på den offentliga sektorns förmåga att leverera tjänster av god kvalitet och hög professionalism.

Den nordiska fackföreningsrörelsen har tillsammans med arbetsgivare inom den offentliga sektorn en central roll att spela i utvecklingen av ett solidariskt, uthålligt och värdeskapande arbetsliv. En stark statsförvaltning behövs för att möta medborgarnas behov av nödvändiga samhällsinvesteringar i utbildning, forskning, hållbar infrastruktur och allmänna välfärdssystem. Detta skapar förutsättningar för hög sysselsättning, hög produktivitet, utveckling och hållbar tillväxt.

Därför arbetar vi via Nordisk Statstjänstemannaorganisation, NSO, där vi uppmanar de nordiska regeringarna att fokusera på förtroende för den offentliga sektorn. Som ryggraden i framtida samhällslösningar ska den kännetecknas av en kombination av engagemang och partnerskap mellan regeringen, fackföreningar och arbetsgivare. En samhällskraft som arbetar för rättvis fördelning, där medarbetarna är en del av lösningen.