Just nu väcker Kommunals strejk sympati, för att busschaufförerna ska få drägliga arbetsvillkor. När trafiken byter operatör så ändras de anställdas villkor, de kan till och med behöva söka om sitt jobb.  I förra veckan var det stor frustration inom avtalsrörelsen för bransch  Spårtrafiken, där Seko och ST har medlemmar. Likheterna mellan Spårtrafiken och Busstrafiken är stora. Många anställda far illa när deras arbetsplats byter operatör, löner och arbetstider riskerar att försämras. I ett låst läge valde Seko att varsla, ST valde att sitta kvar vid förhandlingsbordet med Almega och medlare, för att landa en lösning för Spårtrafiken. Rätt eller fel, i onsdags kom arbetsgivare och fack överens om nytt avtal för Spårtrafiken.

Under veckan innan avtalet slöts, pågick en hetsig debatt på nätet mellan medlemmar inom Seko och ST. Den visade på en frustration över läget men också på okunskap kring vilka avtal som gäller, vad varsel, konflikt, blockad och lock out betyder och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd.  På STs webb, där man kan kommentera anonymt, var det flera som uppträdde på ett sätt, som man aldrig skulle göra på arbetsplatsen öga mot öga.

Det väckte associationer till den fackliga kampen internationellt. I Colombia mördades 18 fackföreningsaktiva under 2012, enligt en ny rapport från ITUC, den fackliga världsorganisationen. Detta är bara ett av många exempel på att människor dör, för rätten att få organisera sig och få bättre villkor.

Med det avses inte att vi inte ska ta till strid eller konflikt, för att vi har det så mycket bättre jämfört med arbetande i andra länder. Tvärtom, det ger perspektiv, så att vi kan ta tillvara våra rättigheter ännu bättre. Att samarbeta för lösningar och att fler anställda organiserar sig fackligt är centralt. Det väcker en medvetenhet om att vi som fackförbund har ett ansvar att kommunicera arbetsrätten ännu bättre. Det fackliga inflytandet är något vi måste värna och utveckla. Både centralt och lokalt.